Thứ Bảy, 24/2/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 16/5/2023 14:40'(GMT+7)

Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái Tạ Văn Long phát biểu chào mừng hội thảo. (Ảnh: Quý Trọng)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái Tạ Văn Long phát biểu chào mừng hội thảo. (Ảnh: Quý Trọng)

Sáng 16/5, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh uỷ Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Giáo sư, tiến sĩ (GS.TS) Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. 

Cùng tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu khách mời; lãnh đạo các vụ, viện, khoa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ban Tổ chức Trung  ương; các ban xây dựng Đảng tỉnh; các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương và học viên Trường Chính trị tỉnh. 

GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các nhà khoa học tiếp tục thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức.

GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các nhà khoa học tiếp tục thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; đồng thời phát huy tốt vai trò trong tham gia giám sát, phát hiện và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa, đạo đức trong Đảng của cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, trước những tác động nhiều chiều của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, nhất là sự bùng nổ của truyền thông kỹ thuật số, sự chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa, việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông có lúc, có nơi cũng còn những hạn chế, bất cập nhất định, cần được nhìn nhận và khắc phục kịp thời.

GS.TS Lê Văn Lợi đề nghị, các nhà khoa học tiếp tục thảo luận làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, truyền thông trong tình hình hiện nay; phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; cung cấp thêm những luận cứ khoa học, xác đáng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tình hình mới.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long khẳng định: Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phát triển báo chí trên địa bàn. Đội ngũ những người làm báo của tỉnh ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức gặp mặt, động viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân dịp đầu năm mới; UBND tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban báo chí, chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất hai chiều với báo chí.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Quý Trọng)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Quý Trọng)

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, báo chí truyền thông là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng và mong muốn chính đáng của quần chúng nhân dân. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn báo cáo đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Quý Trọng)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn báo cáo đề dẫn tại Hội thảo. (Ảnh: Quý Trọng)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái đề nghị, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia đi sâu thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức như những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức; quan điểm của Đảng và Nhà nước, của các cơ quan quản lý về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; tình hình thế giới và trong nước tác động đến vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay...

Với sự quan tâm, nghiên cứu của các đại biểu, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 46 tham luận sâu sắc, chất lượng từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý báo chí của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, Hội thảo đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, đầy chia sẻ giữa diễn giả và cử tọa xoay quanh các nội dung liên quan chủ đề các tham luận đề cập.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận với nội dung

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận với nội dung "Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tuyên truyền góp phần nâng cao văn hoá, đạo đức trong Đảng". (Ảnh: Quý Trọng)

Trên tinh thần nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, 8 ý kiến tham luận trực tiếp, đại diện cho ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học và các chuyên gia từ các cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ các nội dung khoa học xoay quanh chủ đề Hội thảo. 

Các ý kiến cho rằng, việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề quan trọng, cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. 

Đồng thời chỉ rõ, báo chí, truyền thông có vai trò to lớn trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự chính trị và các vấn đề của đời sống xã hội trong nước và quốc tế tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi mọi quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Nhiều báo cáo, tham luận và trao đổi đã đi sâu phân tích, nhìn nhận, đánh giá khách quan thực trạng việc phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền chính trị, góp phần xây dựng Đảng về đạo đức thời gian vừa qua; phân tích, làm rõ những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như phát huy vai trò và những ưu thế của báo chí, truyền thông đóng góp vào công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay. 

Đặc biệt, các tham luận đã thẳng thắn nêu lên những dự báo, những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến việc quản lý và phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong bối cảnh mới, nhất là những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của truyền thông xã hội; những bức xúc của nhân dân và dư luận xã hội về những tham nhũng, tiêu cực, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nhiều ý kiến đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp hữu ích trong việc quản lý, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý báo chí, truyền thông; xây dựng đội ngũ nhà báo, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông không chỉ có chuyên môn, trình độ giỏi mà còn phải kiên định lập trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Học viện Báo chí và Tuyên truyền bức ảnh Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. (Ảnh: Quý Trọng)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái tặng Học viện Báo chí và Tuyên truyền bức ảnh Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. (Ảnh: Quý Trọng)

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức; nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục xây dựng Đảng về đạo đức thời gian vừa qua. Đặc biệt, nhận định, đánh giá đúng tình hình, đề xuất những giải pháp tối ưu nhất nhằm phát huy một cách hiệu quả vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay./.

Tin, ảnh: Quý Trọng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất