Thứ Sáu, 19/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 24/6/2024 14:50'(GMT+7)

Hội thảo khoa học về Đề tài KHBĐ (2022-2024)-01

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

Quang cảnh hội thảo khoa học.

Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; GS. TS Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo.

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; GS. TS Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu Đề dẫn hội thảo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu Đề dẫn Hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

GS. TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

GS. TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu.

GS. TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu.

GS. TSKH. Đặng Vũ Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

TS. Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

TS. Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

GS. TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu.

GS. TSKH .Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu.

PGS. TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương phát biểu.

PGS. TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phát biểu.

PGS. TS Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền

PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền phát biểu.

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang phát biểu.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu.

Đồng chí Phạm Đồng Thuỵ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình phát biểu.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu.

Đồng chí Lại Xuân Môn kết luận hội thảo.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Lại Xuân Môn kết luận Hội thảo.

Ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website