Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 24/6/2021 14:38'(GMT+7)

Hướng dẫn về việc cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2019

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2019

Về nguyên tắc cấp, bằng Sơ cấp lý luận chính trị cấp cho học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Bằng được quản lý thống nhất, đảm bảo quyền và trách nhiệm của trung tâm chính trị cấp huyện. Bản gốc bằng Sơ cấp lý luận chính trị được cấp 1 lần.

Về việc phân cấp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý bằng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành mẫu bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh thực hiện kiểm tra việc cấp và quản lý bằng Sơ cấp lý luận chính trị; định kỳ hằng năm báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan.

Trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm in ấn, bảo mật việc cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền) trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm ký, cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về quản lý văn bằng, việc quản lý, sử dụng bằng phải đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc cấp và sử dụng bằng.

Bằng phải có số hiệu để quản lý. Số hiệu ghi trên bằng được lập liên tục theo thứ tự số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12.

Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót hoặc bị mất, hư hỏng do lỗi của trung tâm chính trị cấp huyện thì trung tâm chính trị cấp huyện có trách nhiệm cấp lại cho học viên theo quy định.

Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị bị mất, hư hỏng không do lỗi của trung tâm chính trị cấp huyện, người muốn cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị phải làm đơn cấp lại; trình bày rõ lý do, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

Trường hợp bằng Sơ cấp lý luận chính trị bị hư hỏng, phải làm đơn trình bày rõ lý do và kèm theo bằng Sơ cấp lý luận chính trị đã cấp bị hư hỏng để đối chiếu, thu hồi.

Bằng Sơ cấp lý luận chính trị cấp lại có chữ “CẤP LẠI” bằng mực đen bên dưới số hiệu bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Bằng cấp lại có giá trị như bằng gốc.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các hướng dẫn có liên quan trước đây. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương để bổ sung, điều chỉnh./.

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất