Thứ Hai, 24/6/2024
Văn kiện Đảng
Thứ Tư, 15/7/2009 14:8'(GMT+7)

Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2010)

1- Đồng ý tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2009). Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải lựa chon hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy cao độ ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên toàn ngành; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới.

2- Năm 2010 sẽ là năm có ngày kỷ niệm truyền thống của nhiều ban đảng khác. Ban Bí thư yêu cầu các ban xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của mình theo tinh thần trên./.

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất