Thứ Bảy, 20/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 30/3/2020 11:15'(GMT+7)

Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" tuần thứ nhất

Đáp án câu hỏi tuần thứ nhất:

Câu hỏi 1: B.

Câu hỏi 2: D.

Câu hỏi 3: A. 

Câu hỏi 4: B.

Câu hỏi 5: B.

Câu hỏi 6: C.

Câu hỏi 7: A.

Câu hỏi 8: D.

Câu hỏi 9: B.

Câu hỏi 10: C.

Số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi: 14.835

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Trần Phong Bắc
Trường Tiểu Học B Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.835   
Thời gian tham gia: 25/03/2020 23:39:37.

Giải Nhì:
 
1) Đặng Thị Thanh Hương
Trường THPT Tam Đảo, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.835
Thời gian tham gia: 26/03/2020 06:04:01.
 
2) Cao Hoàng Phi
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.833
Thời gian tham gia: 28/03/2020 22:02:16.
 
Giải Ba: 

1) Hoàng Thị Thanh Hiền
Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.839
Thời gian tham gia: 27/03/2020 14:06:50.

2) Lê Xuân Vị
Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.831
Thời gian tham gia: 30/03/2020 08:38:56.

3) Hoàng Yến
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.831
Thời gian tham gia: 30/03/2020 08:45:55.

4) Võ Quang Đạt
Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.840
Thời gian tham gia: 30/03/2020 08:45:36.

5) Nguyễn Thị Minh
Vườn quốc gia Phú Quốc, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.822
Thời gian tham gia: 27/03/2020 07:38:58.

Giải Khuyến khích: 

1) Tô Minh Hoài
Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.855
Thời gian tham gia: 30/03/2020 08:38:56.

2) Nguyễn Mạnh Cường
Trường Quân sự quân khu 2
Phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.813
Thời gian tham gia: 27/03/2020 20:37:03.

3) Nguyễn Thị Ngọc Minh
Lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.857
Thời gian tham gia: 30/03/2020 07:23:12.

4) Lê Hoài Nam
Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.862
Thời gian tham gia: 25/03/2020 10:43:14.

5) Đoàn Văn Nam
Trường THPT Cái Bè, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.862 
Thời gian tham gia: 28/03/2020 21:07:12.

6) Kiều Thu Hằng
Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.805
Thời gian tham gia: 30/03/2020 08:36:00.

7) Võ Thị Hương
Xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.865
Thời gian tham gia: 30/03/2020 08:58:59.

8) Nguyễn Hoàng Anh
Xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.867 
Thời gian tham gia: 29/03/2020 22:10:54.

Câu hỏi dự thi tuần 2 (bắt đầu từ 10h ngày 30/3 đến 9h ngày 6/4/2020):

Câu 1. Bạn cho biết ai là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam?
A. Nguyễn Đức Cảnh.
B. Hà Huy Tập.
C. Nguyễn Ái Quốc.
D. Ngô Gia Tự.

Câu 2. Để thi hành chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, cùng với việc thông qua các văn kiện quan trọng, Đảng ta đã xuất bản Tạp chí nào sau đây?
A. Tạp chí sinh hoạt nội bộ.
B. Tạp chí Đỏ.
C. Tạp chí Cộng sản.
D. Tạp chí sinh hoạt Đảng.

Câu 3. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo được phát triển tư tưởng, đường lối từ cuốn sách nào?
A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
B. Bản án chế độ thực dân Pháp.
C. Đường Kách mệnh.
D. Nhật ký chìm tàu.

Câu 4. Sau Hội nghị Trung ương tháng 3-1937, Đảng đã cho xuất bản tài liệu nào nói về công tác tuyên truyền, cổ động; chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ?
A. Chung quanh vấn đề chính sách mới.
B. Chủ trương tổ chức mới của Đảng.
C. Tuyên ngôn về thời cuộc.
D. Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối, chủ trương của Đảng.

Câu 5. Đồng chí Hà Huy Tập viết tác phẩm nào nêu bật quá trình hoạt động của Đảng trong ba năm đầu mới thành lập?
A. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam.
B. Lược thảo Lịch sử phong trào công nhân quốc tế.
C. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương.
D. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản thế giới.

Câu 6. “Cần phải gắn chặt công việc với tư­ tư­ởng và lề lối làm việc, vì mỗi công việc thành hay bại là đều do tư­ tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai...”. Bạn cho biết câu nói này là của ai?
A. Nguyễn Ái Quốc.
B. Hồ Tùng Mậu.
C. Trần Phú.
D. Lê Hồng Phong.

Câu 7. Bạn cho biết trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ 1930-1931 là gì?
A. Công tác tuyên truyền, cổ động.
B. Công tác giáo dục chính trị, đào tạo cán bộ tuyên huấn.
C. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn.
D. Công tác báo chí, xuất bản.
 
Câu 8. Để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng giai đoạn 1932-1935, Đảng đã công bố bản tài liệu nào?
A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
B. Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương.
C. Lịch sử tóm tắt ba Quốc tế.
D. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương.
 
Câu 9. Hội nghị Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng họp từ ngày 16 đến 21/6/1934 đã ra Nghị quyết về vấn đề nào sau đây?
A. Nghị quyết về tổ chức Bộ Tuyên truyền và công tác tuyên truyền.
B. Nghị quyết về thành lập Mặt trận nhân dân phản đế.
C. Nghị quyết về công tác tuyên giáo của Đảng.
D. Nghị quyết về công tác tuyên huấn của Đảng.
 
Câu 10. Năm 1938, Hội truyền bá quốc ngữ ra đời đã tạo nên sinh hoạt văn hóa có giá trị trong đời sống xã hội, giúp người lao động nghèo biết đọc, biết viết, góp phần phát triển tư tưởng tiến bộ trong nhân dân. Bạn cho biết phong trào truyền bá quốc ngữ giương cao khẩu hiệu nào sau đây?
A. Chữ quốc ngữ cho mọi nhà.
B. Chữ quốc ngữ cho mọi đối tượng.
C. Chữ quốc ngữ cho mọi thành phần.
D. Chữ quốc ngữ cho mọi người./.
 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất