Thứ Tư, 22/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Bảy, 3/10/2020 16:46'(GMT+7)

Khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII.

Tới dự và chỉ đạo lễ khai trương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và thành phố Hà Nội; các thành viên Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Trang tin điện tử bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, tính đến thời điểm này, cả nước đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đang tổ chức đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương. Dự kiến trong quý I/2021, sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng.

Để trang tin “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII” đạt hiệu quả cao, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Tuyên truyền, giới thiệu nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng để bạn đọc hiểu đúng hơn về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của Đảng ta.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tập trung tuyên truyền, giới thiệu, giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

“Trang tin phải trở thành diễn đàn trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của bạn đọc về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; kịp thời đăng tải ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, kiều bào, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thông tin chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả; hoạt động của các cấp, các ngành và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Trang tin phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin chính thống; bảo vệ  nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ ta” – Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu, tiếp tục bổ sung hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin, kỹ thuật, công nghệ; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành. Trang tin phải luôn nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hấp dẫn bạn đọc; là địa chỉ tin cậy để bạn đọc tiếp cận Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các cơ quan báo chí phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng cho Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII”.

Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII có 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga; thể hiện dưới các hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện.

Trong đó, phần tiếng Việt gồm 8 chuyên mục, cụ thể là: Tin mới gồm 4 tiểu mục: Thông tin đại hội, Kết quả đại hội các cấp, Bạn bè quốc tế với Đại hội, Phong trào thi đua; Góp ý văn kiện Đại hội với 3 tiểu mục: Dự thảo văn kiện, Điểm mới trong dự thảo, Góp ý dự thảo văn kiện; Gặp gỡ đại biểu; Các kỳ đại hội với 2 tiểu mục: Từ Đại hội đến Đại hội, Tư liệu Văn kiện; Bàn tròn trực tuyến; Hỏi đáp; Truyền hình; Mutimedia.

Ngoài 8 chuyên mục nêu trên còn có hệ thống dữ liệu văn kiện có nhiều đổi mới, trình bày đẹp, được đặt ngay sau những tin mới nổi bật với 6 tiểu mục có baner riêng gồm: Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội.

Đối với 5 tiếng nước ngoài: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, mỗi thứ tiếng gồm 4 chuyên mục, cụ thể là: Tin tức, Văn kiện Đại hội, Con số và sự kiện, Multimedia.

Phát biểu tại lễ khai trương Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau.

Một là, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường tuyên truyền nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Mở rộng các hình thức tuyên truyền, các chuyên  mục, chuyên trang để thông tin sâu rộng những điểm cốt lõi, những điểm  mới trong nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 20/10/2020, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung cao độ tuyên truyền, giới thiệu nội dung dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nhiều hình thức thông tin sinh động để tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân  dân  tham gia góp ý với Đảng về nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hai là, các cơ quan báo chí Trung ương kịp thời chia sẻ cũng như đưa thông tin, hình ảnh lên Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII” đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm.

Ba là, khẩn trương chuẩn bị và đưa Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng vào hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. Trung tâm cần  thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng trên Trang tin điện tử Đại hội XIII của Đảng và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Vì vậy, Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng tới đây cần đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, góp phần quan trọng trong dẫn dắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội về Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Các cơ quan báo chí nêu cao vai trò trách nhiệm, quan tâm, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, tổ chức thực hiện thật tốt, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về Đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Các cơ quan báo chí nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện thật tốt, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về Đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, Ban biên tập Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII” cần tích cực, chủ động, xây dựng triển khai kế hoạch, tổ chức thông tin đảm bảo kịp thời, chính xác, với hình thức đa dạng, phong phú hấp dẫn. Vận hành thông suốt, không để xảy ra lỗi, sai sót về chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm và vinh dự được đưa tin về Đại hội.

Trong xu thế hiện nay mạng xã hội có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội nhất là thông tin; cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo kỹ thuật, an ninh, an toàn tuyệt đối cho việc vận hành Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII”.

Năm là, nêu cao vai trò trách nhiệm chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đối với thông tin về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trang tin cung cấp dữ liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các thông tin liên quan đến Đại hội; góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Đây là kỳ đại hội thứ năm liên tiếp (từ Đại hội IX của Đảng đến nay), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, vận hành Trang tin chính thức tuyên truyền Đại hội Đảng.

Với hệ thống hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin, hình ảnh, video về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng được cập nhật kịp thời và liên tục, Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong nước và phóng viên báo chí nước  ngoài quan tâm. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm Đại hội XIII của Đảng.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất