Thứ Tư, 19/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Tư, 23/10/2019 16:18'(GMT+7)

Khảo sát công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Thái Nguyên

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác BHXH, BHYT.

Công tác tuyên truyền tập trung vào nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT; kết quả thực hiện chính sách, mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường tuyên truyền, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin để người dân, người lao động hiểu rõ BHXH, BHYT là những chính sách an sinh quan trọng, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT với nội dung phong phú, hình thức phù hợp; phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH, Y tế để tiếp nhận, cập nhật thông tin phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời, tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề, tập huấn chính sách. Từ tháng 5/2018 đến 9/2019, BHXH tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 117 hội nghị với 4.800 người tham gia và phát triển tăng mới hơn 2.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức 42 hội nghị truyền thông, phổ biến Luật BHYT sửa đổi, bổ sung cho cán bộ y tế tại 17 bệnh viện công lập, 180 xã, phường, thị trấn. Sở LĐ-TB&XH tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho hơn 500 người sử dụng lao động của gần 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, tính đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh có hơn 227.000 người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm khoảng 30% lực lượng lao động; hơn 6.600 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 0,87% lực lượng lao động; hơn 208.000 người tham gia BH thất nghiệp, chiếm 27,47% lực lượng lao động. Ngành BHXH đã tích cực đôn đốc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, với tổng số thu hơn 3.900 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019. Hiện nay, toàn tỉnh có 77.693 người đang được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, mở rộng ứng dụng và nâng cấp các phần mềm trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ của ngành; đẩy mạnh giao dịch điện tử, liên thông dữ liệu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhận định, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn Thái Nguyên ở một số số địa phương, đặc biệt ở cấp xã thực hiện chưa thường xuyên; phương thức, nội dung chưa phù hợp với đối tượng nên nhiều người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách; kiến thức và khả năng tuyên truyền về BHXH, BHYT của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. Còn tình trạng một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, coi công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT là việc của cơ quan BHXH…

Tại buổi khảo sát, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương; sự chủ động của BHXH tỉnh trong công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong công tác tuyên truyền; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW; tác động của Nghị quyết 28-NQ/TW đến nhân dân, đặc biệt là người lao động và doanh nghiệp; những thay đổi trong chính sách BHXH như tăng tuổi nghỉ hưu, mức đóng BHXH đối với người lao động; thay đổi phương thức tuyên truyền theo hình thức mới, tổ chức các hội nghị trực tiếp tại cơ sở…

Đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền BHXH, BHYT cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của tỉnh Thái Nguyên, Trưởng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối nhóm người dân, người lao động; cần có những kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết trong lĩnh vực này đi kèm công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả. Đồng thời cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền viên; có cơ chế hỗ trợ, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng những cách làm hay và hiệu quả…/.

Phạm Chính

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất