Thứ Năm, 13/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 29/9/2023 9:28'(GMT+7)

Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh

Đồng chí Lê Đức Dục, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Đồng chí Lê Đức Dục, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Chiều 28/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động Báo cáo viên cấp tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương của tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh lai Châu đến nay, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đi vào nền nếp, cơ bản đạt chất lượng, hiệu quả.

Đa số báo cáo viên bám sát chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng, hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức, nội dung trong hoạt động gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tích cực, chủ động tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng của bản thân; kịp thời, chủ động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; tham mưu, đề xuất với cấp ủy đổi mới cách thức, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và những biện pháp cụ thể trong các vấn đề tư tưởng nảy sinh ở cơ sở… tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quyết định công nhận Báo cáo viên cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; tiến hành rà soát, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy bổ sung, củng cố, kiện toàn khi có sự thay đổi. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh được xây dựng đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định. Đến nay, báo cáo viên cấp tỉnh có 49 đồng chí. Trong đó, 16 đồng chí báo cáo viên công tác tại các huyện, thành phố và 33 đồng chí công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh còn một số hạn chế, bất cập như: Công tác tham mưu của cơ quan thường trực còn thiếu chủ động, chưa có nhiều giải pháp thiết thực, có việc hiệu quả chưa cao; báo cáo viên mới chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền miệng, việc nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đối thoại, giải đáp; đấu tranh, phản bác… chưa được quan tâm đúng mức; chưa có nhiều hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Thực hiện Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm theo Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, Đảng bộ tỉnh đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động báo cáo viên phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Tai Hội nghị, cùng với góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động Báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên bất cập, hạn chế, khó khăn trong triển khai hoạt động báo cáo viên; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên thời gian tới...

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đến nay, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; cấp ủy các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần; chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được nâng lên...

Cùng với nêu lên những bất cập, hạn chế cơ bản cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên của tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc quán triệt các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng về tổ chức hoạt động báo cáo viên của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên có trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới; xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh theo Quyết định 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương; nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên. Đội ngũ báo cáo viên tăng cường tự học, tự nghiên cứu, khai thác lựa chọn thông tin có tính Đảng trong công tác tuyên truyền; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm hoạt động. Ban Tuyên giáo các cấp kịp thời kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.../.

HOÀNG MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất