Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 27/9/2023 18:46'(GMT+7)

Phối hợp tuyên truyền về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tổng Giám đốc TTXVN cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giữa 2 đơn vị. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tổng Giám đốc TTXVN cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giữa 2 đơn vị. (Ảnh: TTXVN)

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp mở Chuyên mục “Doanh nghiệp và hành trình văn hóa” trên Truyền hình Thông tấn với thời lượng khoảng 15 phút, 2 tuần/số, tập trung vào các nội dung: 1) Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa công vụ; 2) Biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa công vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng với nội dung nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Trung tâm Truyền hình Thông tấn cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, sự kiện về công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa công vụ...

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh, xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý;” yêu cầu “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi,.. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh, chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Trung tâm Truyền hình Thông tấn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Nghị quyết 01-NQ/TTXVN của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN về “Giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới”. Qua đó góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa TTXVN với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị liên quan, tiếp tục đồng hành, cổ vũ, động viên các doanh nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 38 đảng bộ trực thuộc với gần 140.000 đảng viên, trong đó có 36 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như: công nghiệp, xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ, nông-lâm nghiệp, tài chính - ngân hàng,… Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh lạm phát, suy giảm kinh tế những năm gần đây, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đóng góp quan trọng trong bình ổn giá cả, vật tư hàng hóa, góp phần để Nhà nước thực hiện các chính sách vĩ mô, ổn định xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Long Hải khẳng định, thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý giá, trong đó có kinh nghiệm: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa”. Những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn sau chương trình ký kết, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối và Trung tâm Truyền hình Thông tấn sẽ phối hợp đưa tới công chúng, dư luận những thông tin trung thực, khách quan, chính xác, tích cực về công tác xây dựng Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Qua đó làm rõ và khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước...

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh, TTXVN luôn phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã luôn hỗ trợ và cung cấp thông tin kịp thời, là nguồn thông tin chính thống để các đơn vị của TTXVN lan toả đến hệ thống báo chí trong và ngoài nước. Theo đó, việc ký kết chương trình phối hợp công tác sẽ cho phép nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên kênh Truyền hình Thông tấn về công tác xây dựng Đảng nói chung và hoạt động của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, giúp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần cổ vũ, động viên các doanh nghiệp trong xây dựng văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo TTXVN đề nghị Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm Truyền hình thông tấn tập trung chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình phối hợp, đặc biệt việc xây dựng và triển khai có hiệu quả chuyên mục “Doanh nghiệp và hành trình văn hoá”, quá trình triển khai cần chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hoá doanh nghiệp, đa dạng hoá cách làm, cách thể hiện để đảm bảo trung thực, khách quan, sinh động, luôn hấp dẫn người xem./.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết. (Ảnh: TTXVN)

PHÚC MINH

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất