Thứ Tư, 12/6/2024
Giáo dục
Thứ Năm, 15/9/2022 14:42'(GMT+7)

Ký chương trình phối hợp giữa Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam

Tham dự có đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, ban thường vụ của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam.

Chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thông qua hoạt động này, chương trình sẽ tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của tỉnh thần học tập suốt đời.

Cũng qua chương trình này, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tăng cường chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trực thuộc gương mẫu, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, phấn đấu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên và gia đình cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân. Các hoạt động phối hợp được yêu cầu thiết thực về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đặc thù của từng cơ quan. 

Tại lễ ký chương trình phối hợp giữa Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam, một số nội dung đã được thống nhất, phối hợp như sau:

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11 CT/TW của Bộ Chính trị khóa 10, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thành lập “Tổ chức khuyến học” của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương; xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị; Giao trách nhiệm cho toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Khối thực hiện mỗi Đảng viên phấn đấu trở thành “Công dân học tập” theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư.

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ; coi đây là giải pháp đổi mới trong công tác đảng trong sinh hoạt chi bộ của toàn Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. 

Vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời. 

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc khuyến học, khuyến tài, trong công tác xây dựng Đảng. 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất