Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 24/6/2020 10:40'(GMT+7)

Lạng Sơn: Kịp thời thông tin, tuyên truyền các sự kiện thời sự

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung cơ bản bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt nội dung cơ bản một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong thời gian gần đây. 

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết số 120-NQ/TU, ngày 7/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời tiếp nhận những thông tin thời sự về công tác đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an trong thời gian qua.

Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp được cung cấp thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của Covid-19; những vấn đề đáng chú ý của Kỳ thi Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2020 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tác giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. 

Định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tập trung thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại; tăng cường tuyên truyền công tác tổ chức và kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó kịp thời ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. 

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của trung ương, của tỉnh; việc tổ chức thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tập trung tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. 

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 6/2020 và 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tuyên truyền các nội dung lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7); công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là Covid-19; các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất