Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 15/9/2022 9:54'(GMT+7)

Long Xuyên: 470 cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia Hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Hội nghị định hướng tuyên truyền quý III/2022.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại Hội nghị định hướng tuyên truyền quý III/2022.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên triển khai Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy đến các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền và phát động đối tượng tham dự hội thi theo yêu cầu kế hoạch. Tạo điều kiện cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham dự gởi bài dự thi theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang…đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; mạng xã hội, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Đài truyền thanh thành phố thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên trang fanpage, youtube..., cung cấp thông tin cho đài phát thanh các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền về hội thi, nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống và làm việc tại thành phố Long Xuyên. Hội thi được tổ chức 2 vòng, vòng 1, các thí sinh lựa chọn một hoặc nhiều nội dung xoay quanh tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia viết bài dự thi theo thể loại văn xuôi gởi về Ban tổ chức Hội thi.

Theo báo cáo của Ban tổ chức Hội thi, tính đến ngày 12/9/2022, toàn Đảng bộ có 470 bài tham dự, trong đó có 10 bài của nhân dân tham dự, phường Mỹ Thới là đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất, với 53 bài. Ban Giám khảo sẽ chấm chọn và trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba và 5 giải khuyết khích cho các bài viết hay tại vòng 1, các thí sinh đạt giải sẽ tham gia thi thuyết trình tại vòng 2.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà lưu niệm cho các thi sinh dự thi Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà lưu niệm cho các thi sinh dự thi Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực của Thành ủy Long Xuyên nhằm triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Thành ủy Long Xuyên đề ra, góp phần xây dựng thành phố Long Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Trường Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất