Chủ Nhật, 14/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 6/10/2020 16:40'(GMT+7)

“Nâng cao trình độ nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có PGS. TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; TS Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo Vụ Văn học – Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương).

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Mai Đình Định, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Thị ủy Sa Pa.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 200 học viên là lãnh đạo ban tuyên giáo phụ trách văn hóa, văn nghệ; những người làm công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, giảng viên các trường đại học về văn hóa, văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh: Đảng ta luôn đề cao vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật đối với đời sống xã hội. Trong những năm qua, bên cạnh thành tựu, ưu điểm, thì thực trạng là nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày càng xa rời chức năng giáo dục, thẩm mỹ; chức năng giải trí của văn học, nghệ thuật bị bóp méo; chỉ vì lợi nhuận kinh tế mà không ít tác phẩm văn học, nghệ thuật chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng… Do chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của văn học, nghệ thuật nên đâu đó vẫn còn sự hiện diện của những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật. Việc thể chế hóa quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật còn chậm; sự phân định chức năng quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật còn trùng chéo, thiếu rõ ràng… cũng vì chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của văn học, nghệ thuật nên khâu sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, tham mưu trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập. Để khắc phục tình trạng này, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã chọn nội dung của hội nghị tập huấn năm 2020 là “Nâng cao trình độ nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị lần này nghiên cứu một số chuyên đề : Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Một số nét nổi bật của đời sông mỹ thuật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Thực trạng và giải pháp cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam trong cơ chế thị trường hiện nay; Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây; Quan điểm của Đảng và vai trò của báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng.

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật. Qua đó, góp phần lành mạnh đời sống văn hóa văn nghệ của đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020 kéo dài hết ngày 9/10.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất