Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 5/6/2018 17:44'(GMT+7)

Ngày 25/6: Tổ chức “Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng”.


Cụ thể như sau:

Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị: Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Về hình thức tổ chức:  trực tuyến từ Trung ương tới các  điểm cầu tại địa phương, đơn vị (khuyến khích các địa phương nối điểm cầu tới cấp huyện và cấp xã).

Thời gian tổ chức: 1 ngày, vào ngày 25-6-2018 (buổi sáng từ 8 giờ 00’- 11h30’; buổi chiều từ 14h00’-17h00’).

Về địa điểm tổ chức, điểm cầu chính ở Trung ương là Phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội.  Điểm cầu ở tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tại phòng họp trực tuyến do tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và thông báo cho Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT - Vinaphone) để phối hợp trong việc kết nối đường truyền.

Về tài liệu Hội nghị, Tài liệu phục vụ việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương gồm 03 cuốn: Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và tài liệu hỏi-đáp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

Về thành phần tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương gồm các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương; Các đồng chí thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương; Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trực thuộc Chính phủ; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Trung ương; Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; các đồng chí lãnh đạo Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Cục Công tác chính trị (X15), Bộ Công an; Các đồng chí Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Lãnh đạo cấp vụ của các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Các đồng chí báo cáo viên Trung ương; Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội nghị.

Thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương là các đồng chí ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo Trường Chính trị, báo Đảng địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và một số đối tượng khác do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định.

Tùy theo điều kiện Hội trường trực tuyến, có thể mời thêm cán bộ chủ chốt cấp huyện (ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, quận và tương đương; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, quận và tương đương; đại diện thường trực, trưởng ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc huyện ủy; báo cáo viên cấp huyện), hoặc nối điểm cầu trực tuyến tới cấp huyện.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất