Thứ Sáu, 21/6/2024
Xã hội
Thứ Tư, 1/11/2023 9:10'(GMT+7)

Phát huy hiệu quả các Chương trình giảm nghèo ở Tuyên Quang

Tham quan mô hình kinh tế của chị Chúc Thị Nải, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đon Bả, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình).

Tham quan mô hình kinh tế của chị Chúc Thị Nải, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đon Bả, thị trấn Lăng Can (Lâm Bình).

Để tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, HĐND tỉnh Tuyên Quang vừa mới ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 7/7/2023 nhằm hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các nội dung được hỗ trợ như: tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người tham gia dự án; hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong việc tư vấn xây dựng liên kết, khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường; hỗ trợ chi phí tập huấn nghiệp vụ quản lý, quản lý chuỗi giá trị, năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường…

 

Đối tượng được áp dụng theo Nghị quyết này là các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ nhóm cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. 


Với hơn 50% dân số là người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo sinh sống chủ yếu ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, điều kiện sản xuất không thuận lợi, trình độ dân trí thấp, không đồng đều. Do vậy, việc tỉnh đang tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững cho các xã vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất