Thứ Tư, 19/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 31/10/2023 18:0'(GMT+7)

Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Ninh

TÂY NINH ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TỚI PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Nghị quyết số 08 –NQ/TU, ngày 31/3/2023 của Tỉnh ủy Tây Ninh về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030,  khẳng định mục tiêu đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có tiềm lực và trình độ tiên tiến ở một số lĩnh vực quan trọng; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của cả nước.

Tại Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã đánh giá các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được thúc đẩy trên các lĩnh vực nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm lợi thế của địa phương, đã triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh liên quan đến các hoạt động lao động, sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống Nhân dân. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo về cơ bản đã bám sát với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp người dân tiếp cận, áp dụng nhiều mô hình ứng dụng kỹ thuật mới, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, bước đầu đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương nhấn mạnh, kết quả của Hội thảo sẽ giúp các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

TÂY NINH CẦN KHẮC PHỤC MỘT SỐ ĐIỂM NGHẼN TRONG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Quyên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh cho biết, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm, chú trọng đầu tư, nghiên  cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động nghiên cứu khoa học bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, từ năm  2016 đến ngày 1/10/2023, trên địa bàn tỉnh triển khai 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; gồm 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 28 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 12  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng 29 nhiệm  vụ, nhằm phục vụ công tác quản lý của các ngành, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân tại địa phương, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 7 tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ được thành lập, đã và đang được đầu tư mở rộng, từng  bước nâng cao tiềm lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh cũng nhìn nhận, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp trong tăng trưởng và phát triển của từng ngành, lĩnh vực với mức độ tham gia đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế và chưa chủ đạo.

Các đại biểu tìm hiểu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất

Các đại biểu tìm hiểu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất

 
Tốc độ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn chậm so với các địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ. Năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Năng lực nghiên cứu ứng dụng tại địa phương còn khiêm tốn. 

Tây Ninh chưa có đề tài, dự án mang tính đột phá trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguồn nhân lực có trình độ đại học, trên đại học tại tỉnh ngày càng tăng nhưng số lượng tham gia nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ chưa nhiều. Cơ chế tài chính còn rườm rà, chưa thật sự khuyến khích cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ…

 Trong Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận cụ thể xoay quanh 2 chủ đề chính: Thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh; Vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giải pháp phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Các tham luận gửi đến Ban Tổ chức cũng như các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã phân tích sâu sắc, làm sáng rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn;đề xuất nhiều giải pháp, cung cấp cơ sở xây dựng và định hướng thúc đẩy phát triển hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đề xuất định hướng xây dựng chính sách; đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; đề xuất các nội dung hợp tác trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà khoa học trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Quyên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất tỉnh ban hành các chính sách, nhiệm vụ giải pháp thiết thực thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại địa phương, để hoạt động này thật sự là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới./.

Hồng Minh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất