Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 13/11/2020 16:3'(GMT+7)

Phong trào thi đua yêu nước góp phần tạo môi trường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức sáng tạo cá nhân và sức mạnh tập thể

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin  và Truyền thông; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan; Phạm Huy Giang, Ủy viên thường trực HĐTĐKT, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ban.

TÔN VINH NHỮNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ XUẤT SẮC CỦA BAN TRONG THI ĐUA YÊU NƯỚC

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch HĐTĐKT cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh Đại hội . (Ảnh: TA)

Quang cảnh Đại hội . (Ảnh: TA)

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua trong nước, như: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải thưởng “Phát triển kinh tế biển, đảo với bảo vệ Tổ quốc”; “Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại”; “Giải thưởng Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi”; “Giải thưởng Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc”. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức việc biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quốc hằng năm. Chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…

Trong 5 năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan thường xuyên tư vấn cho lãnh đạo Ban tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân trong cả nước vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo, đồng thời, Ban đã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu này trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó góp phần nhân rộng mô hình hay, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên toàn quốc.

Lãnh đạo Ban đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong Ban tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;  “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... do Trung ương phát động. Chủ động phát động các phong trào thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của Ban và các phong trào thi đua yêu nước chuyên đề như: Phong trào “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025 và tham gia hội thi “cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X... Các phong trào thi đua của Ban được gắn kết chặt chẽ với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. 

“Nhìn chung, các khâu phát động thi đua; đăng ký thi đua; xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua; bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ, đi vào nề nếp”- đồng chí Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng hái sáng tạo trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao; cải tiến lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị “xanh, sạch, đẹp”, “xây dựng cơ quan văn hóa”; hào hứng tham gia các phong trào, cuộc thi thể thao, văn hóa, văn nghệ, báo chí; tự giác thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, “văn hóa giao thông”; nghiêm túc thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhiều đồng chí đã chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Qua 5 năm hưởng ứng các phong trào thi đua, nhiều đề án, sáng kiến có chất lượng cao được Lãnh đạo Ban phê duyệt; nhiều tin, bài báo dưới dạng sản phẩm đăng tải trên mạng VCNet có sức lan toả, được nhiều độc giả chia sẻ, yêu thích, bình luận tích cực. Chỉ riêng Cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến” do Công đoàn Ban phát động, đến năm 2017 đã có 134 bài của 164 Công đoàn viên tham gia dự thi, đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến phong phú và đa dạng, có tính ứng dụng thực tiễn cao, qua đó, đã cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tích cực hưởng ứng chủ trương đổi mới nội dung, phương thức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Với trách nhiệm, tình cảm và truyền thống, đạo lý “thương người như thể thương thân”, 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã tích cực tham gia đóng góp hưởng ứng “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh với tổng số tiền là 935.685.000 đồng. Nhiều cán bộ cơ quan đã tự nguyện tham gia và vận động hàng trăm người tham gia các hoạt động thiện nguyện với số tiền hàng tỷ đồng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, huy động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, tri ân người có công, các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ban Tổ chức các sự kiện đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, học bổng,…cho các gia đình chính sách, người có công, thân nhân gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội… với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn cơ quan vượt qua khó khăn, tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; đồng thời, thúc đẩy đời sống tinh thần, góp phần rèn luyện thể chất, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan và Lãnh đạo Ban thực hiện trên tinh thần công tâm, khách quan, đúng trình tự, đúng nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, công khai, minh bạch, theo hướng lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm căn cứ xét khen thưởng, “khen đúng người, đúng việc”, kiên quyết khắc phục tình trạng “nể nang”, “cào bằng” trong công tác xét chọn và quyết định các danh hiệu thi đua; đồng thời, kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể vụ, đơn vị; tặng Bằng khen cho 72 lượt tập thể vụ, đơn vị và cho 134 lượt cá nhân.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xét, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 42 lượt tập thể; tặng Cờ thi đua của Ban cho 25 lượt tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 185 lượt cá nhân và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Ban” cho 22 lượt cá nhân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Thưởng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Tại Đại hội, đại diện các tập thể và một số cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ những cách làm hay, việc làm thiết thực để đạt các thành tích cao trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của cơ quan cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: một số vụ, đơn vị không có sáng kiến hoặc sáng kiến chưa được áp dụng có hiệu quả; việc tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào thi đua có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; nội dung chỉ tiêu thi đua đề ra còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế của đơn vị; chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát hiện, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến và thông qua phong trào thi đua để đề xuất khen thưởng. Việc lựa chọn, đề xuất phong tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ở một số vụ, đơn vị còn có biểu hiện “nể nang”, “dễ dãi”, “cào bằng”, chưa thực chất; các danh hiệu thi đua cá nhân vẫn tập trung bầu chọn cho cấp lãnh đạo vụ, đơn vị, ít xem xét, bầu chọn cho chuyên viên, người lao động trực tiếp.

Sự phối hợp giữa lãnh đạo vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong quá trình tổ chức có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời. Việc tổ chức tập huấn và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng còn chưa thường xuyên, liên tục.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC, MỞ ĐƯỜNG” CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương trong những năm qua đã thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nêu rõ, thực hiện và làm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều khởi sắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban, của ngành Tuyên giáo. Qua đó đã góp phần khơi dậy và phát huy niềm tự hào, truyền thống quý báu của ngành Tuyên giáo, tạo động lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ban. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều chiến sỹ thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm tốt; nhiều tấm gương vượt khó, lao động tận tụy, tâm huyết với công việc chung, xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo ngày càng phát triển.

“Chúng ta cần tiếp tục bám sát, học tập và phát huy cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chú trọng quán triệt lời dạy của Bác “Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”; cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua phát huy, nhân lên những gương người tốt việc tốt tại Ban; triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tinh thần gắn kết giữa xây và chống, lấy xây là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, thật sự cầu thị, học tập không ngừng, đổi mới không ngừng, sáng tạo không ngừng, kiên quyết đẩy lùi trì trệ, bảo thủ. Tinh thần đi trước mở đường, bản lĩnh và sáng tạo, sâu sắc và gần gũi, sắc bén và thuyết phục, chất lượng và hiệu quả phải trở thành tư tưởng dẫn đường, phương châm hành động của phong trào thi đua yêu nước, thấm đẫm trong ý thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương.

"Thực chất phong trào thi đua dù dưới hình thức nào cũng hướng đến thực hiện thật tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, thẩm định, tổ chức, thực hiện. Trong viết, trong nói, trong tổ chức thực hiện công việc ở một số lĩnh vực, Ban Tuyên giáo Trung ương, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương phải thật là chuẩn mực” - Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, toàn thể cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhắc lại vai trò “đi trước, mở đường”, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, toàn Ban và Ngành cần phải nỗ lực để thật sự xứng đáng với vai trò tiên phong trong lĩnh vực văn hóa. Đây là một trong những vấn đề then chốt mà phong trào thi đua yêu nước của Ban trong thời gian tới cần quan tâm đặt ra. Mỗi cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần nghiêm túc nghĩ tới, cần suy nghĩ sâu sắc những đặc thù của công việc Tuyên giáo, những yêu cầu đối với Ngành và người làm công tác Tuyên giáo trong tình hình mới để phong trào thi đua yêu nước được triển khai trong thực tiễn, tạo môi trường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức sáng tạo cá nhân và sức mạnh tập thể, thể hiện đúng vai trò, vị thế của ngành Tuyên giáo và Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Võ Văn Thưởng gợi mở một số việc cần thực hiện trong thời gian tới sau:

Một là, quan tâm đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, cụ thể, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là hướng công tác thi đua - khen thưởng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất của Ban với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao hơn.

Hai là, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để đi vào chiều sâu trở thành sinh hoạt định kỳ; cá nhân, tập thể tốt phải được động viên khen thưởng, không tốt phải nhắc nhở, phê bình hoặc xử lý kỷ luật. Công tác khen thưởng phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, lấy kết quả thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo để đánh giá và phân công cán bộ.

Trong các phong trào thi đua đã phát hiện được những chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến, đồng thời qua công tác khen thưởng để thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.  

Trong giai đoạn 2015 - 2020, nhiều tập thể, cá nhân của Ban đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Chủ tịch nước đã khen tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 5 cá nhân.

Ba là, cần tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia một cách tự nguyện, tự giác; tạo nên khí thế thi đua lao động, nghiên cứu, học tập sôi nổi trong toàn Cơ quan. Bên cạnh đó cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua yêu nước.

"ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO" - CHỦ ĐỀ XUYÊN SUỐT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng TĐKT cơ quan Ban nhấn mạnh: "Trước yêu cầu góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, những năm tới, chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển; khắc phục những hạn chế, tồn tại, phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2020- 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện".

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

 

Đồng chí đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới”.

Theo đó, phong trào thi đua trong giai đoạn tới tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, làm cho mỗi vụ, đơn vị, mỗi cá nhân luôn có ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, qua đó tạo thành cao trào hành động cách mạng, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành tốt, toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ, Cơ quan trong sạch, vững mạnh, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan đạt tiêu chuẩn tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ba là, thi đua phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan và các nghị quyết của Trung ương khóa XIII. Hằng năm, 100% các vụ, đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đăng ký thi đua; 90% trở lên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% trong tổng số cá nhân “Lao động tiên tiến” đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Phấn đấu có khoảng 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tổng số tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu trên 70% đảng viên có sản phẩm thi đua đóng góp vào phong trào thi đua hằng năm của Ban; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ và văn hóa công sở, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương trong từng năm và trong cả giai đoạn 2020 - 2025. Đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua, đảm bảo thực chất; thực hiện đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, gắn kết chặt chẽ với hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng khen thưởng công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động trực tiếp. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong từng vụ, đơn vị, tổ chức đoàn thể và trong toàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm là, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Sáu là, kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan; phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ phận, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan và Lãnh đạo Ban trong tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

Thay mặt Lãnh đạo Ban và Hội đồng TĐKT Cơ quan, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng cơ quan kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo hơn 90 năm qua và những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, đoàn kết, ra sức thi đua, tạo nên sức mạnh mới, khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2020-2025, đồng chí Trần Doãn Tiến cho biết, toàn thể các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang Ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm xây dựng và phát triển, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu của Ban Tuyên giáo trung ương đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với 5 đại biểu.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương độc lập và Huân chương Lao động các đồng chí có thành tích đặc biệt xuất sắc trong những năm qua.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể; 2 tổ chức đoàn thể; 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

 

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất