Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 27/6/2020 8:57'(GMT+7)

Phú Yên: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng trong Đảng bộ; chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo từng bước được nâng lên; kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 là đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương để nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII; Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương năm 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Công văn số 654-CV/TU, ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế theo Kết luận số 77-KL/TW, ngày 6/6/2020 của Bộ Chính trị./.

Võ Lum
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất