Thứ Ba, 23/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 13/8/2019 10:31'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm các chức danh cấp vụ năm 2018.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm các chức danh cấp vụ năm 2018.

I. Nội dung, hình thức thi tuyển

1. Phỏng vấn sơ tuyển: Phỏng vấn kiểm tra kiến thức chung về xã hội

2. Thi tuyển công chức, viên chức theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm, thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; về pháp luật viên chức; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Thi ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn thi ngoại ngữ vòng 1 với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết. Thang điểm: 100 điểm.

-  Thời gian thi: 180 phút.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu (Danh sách kèm theo):

DANH SÁCH VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU

THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀO CÁC VỤ, ĐƠN VỊ THUỘC BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Tuyển dụng thông qua thi tuyển: 10 chỉ tiêu

STT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí

Chỉ tiêu

Ngạch

Yêu cầu

Chuyên môn nghiệp vụ

1

Vụ Lý luận chính trị

Chuyên viên tham mưu về công tác nghiên cứu lý luận

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành lý luận chính trị (ưu tiên chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh)

2

Vụ Báo chí - Xuất bản

- Chuyên viên tham mưu về công tác báo chí

Chuyên viên tham mưu về công tác xuất bản

01


01

Chuyên viên


Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, khoa học xã hội và nhân văn

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành xuất bản, khoa học xã hội và nhân văn

3

Vụ Tuyên truyền

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực tuyên truyền an ninh, quốc phòng

- Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực tuyên truyền chính trị

01


01

Chuyên viên


Chuyên viên


Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, luật, an ninh

4

Vụ Tổng hợp

Chuyên viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp về công tác tuyên giáo

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành khoa học xã hội

5

Vụ Các vấn đề xã hội

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực thể dục thể thao

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thể dục thể thao

6

Vụ Khoa học và Công nghệ

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực khoa học, công nghệ

01

Chuyên viên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, luật

7

Viện Dư luận xã hội

- Viên chức tham mưu về lĩnh vực thông tin dư luận xã hội

- Viên chức tham mưu về lĩnh vực điều tra dư luận xã hội

01


01

Viên chức


Viên chức

Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên chuyên ngành xã hội học, tâm lý học


III. Xác định người trúng tuyển

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. Thời gian tổ chức thi

1. Làm thủ tục dự thi: Địa điểm tại phòng họp B, tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày 24/8/2019 (thứ bảy) từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30: tổ chức tiếp thí sinh, thu lệ phí thi. Mức thu lệ phí: 500.000đồng/thí sinh.

2. Sơ tuyển

Ngày 24/8/2019 (thứ bảy): Từ  8 giờ 30: tổ chức Phỏng vấn sơ tuyển.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn sơ tuyển niêm yết tại địa điểm tổ chức phỏng vấn, đồng thời thông báo trên Hệ thống Thông tin chuyên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo (www.tuyengiao.vn), Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn).

3. Thi tuyển vòng 1: Trắc nghiệm trên máy vi tính.

Ngày 14/9/2019 (thứ bảy): Buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30: khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế thi (thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 7 giờ 00).

Từ 8 giờ 30, thi môn kiến thức chung (03 ca thi).

Buổi chiều, từ 13 giờ 30, thi môn tiếng Anh (03 ca thi).

Địa điểm: Phòng họp B, tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

4. Thi tuyển vòng 2: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 sẽ được thông báo trên Hệ thống Thông tin chuyên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 28/9/2019 (thứ bảy): Từ 8 giờ 00 thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

Địa điểm: Phòng họp B, tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Đề nghị các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo Chứng minh nhân dân (còn hạn sử dụng) hoặc Thẻ căn cước công dân để cán bộ coi thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Mọi chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 08045693, 08045222.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 (xem danh sách file đính kèm tại đây)

______________________________

 

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất