Thứ Bảy, 15/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 24/8/2023 20:0'(GMT+7)

Tăng cường phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo: Tạp chí Cộng sản; Báo Nhân dân; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Mối quan hệ phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng, phát triển từ nhiều năm và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Là hai cơ quan xuất bản, báo chí Trung ương của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với vai trò, chức năng khá tương đồng, cùng với những đặc điểm, ưu thế riêng trong thực hiện nhiệm vụ, hai cơ quan sẽ hỗ trợ nhau rất hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai cơ quan, nhằm đẩy mạnh và đưa công tác phối hợp ngày càng toàn diện hơn, sâu sắc hơn, góp phần quan trọng giúp hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vị trí, vai trò của từng cơ quan trong công tác tư tưởng của Đảng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, các lợi thế hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh dấu bằng việc ký kết Chương trình phối hợp công tác với các nội dung quan trọng như: Truyền thông về các hoạt động và thông tin về sách mới của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên trang chủ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học; Xây dựng thí điểm Mô hình cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị...

Với sự quan tâm và quyết tâm chính trị lớn của lãnh đạo hai đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm tin tưởng rằng, nhất định việc hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả hết sức tốt đẹp trong thời gian tới.

Theo TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm qua, nhờ sự hợp tác, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện số hóa và cung cấp vào Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng nhiều bộ sách quý. Song song với đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên các ấn của Báo, góp phần tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của Nhà xuất bản trên các mặt công tác.

Sự hợp tác chặt chẽ trong việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong thời gian vừa qua hoàn toàn phù hợp với xu thế chung, khách quan của sự phát triển xã hội trong bối cảnh tình hình mới. TS. Nguyễn Công Dũng cũng nhấn mạnh, một trong những kết quả của sự phối hợp là Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mở chuyên trang về Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên trang chủ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Để chuyên trang phát huy hiệu quả truyền thông, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời gian tới, Báo sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền công tác tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản của Nhà xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và hoạt động nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền các sách kinh điển, sách chính trị do Trung ương đặt hàng trên Báo, sách của các lãnh tụ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chủ động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác phối hợp toàn diện, sâu sắc giữa hai cơ quan khi tổ chức ký kết Chương trình phối hợp. Để chương trình ký kết đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo hai đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của sách đến đông đảo bạn đọc, góp phần quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường năng lực và sức chiến đấu của hệ thống chính trị.

Hai là, đẩy mạnh phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành sách; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ba là, đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm khoa học của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm quảng bá, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

Bốn là, phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mỗi cơ quan, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Thủy cũng lưu ý, lãnh đạo hai cơ quan cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai trên thực tiễn những nội dung được ký kết, góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất