Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Chủ Nhật, 26/12/2021 20:9'(GMT+7)

Tăng cường phối hợp truyền thông giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Tỉnh ủy Hải Dương.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHỈ ĐẠO CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Báo đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Báo đã đảm bảo dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin trên mạng Internet. Với bình quân trên 200 tin, bài/ngày; lượng truy cập vào Báo thường xuyên ở mức bình quân 2,5-3 triệu lượt người/ngày, tương đương 75-90 lượt triệu người truy cập/tháng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc phản ánh các hoạt động chung của đất nước, trong thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng cường phối hợp tuyên truyền với hơn 40 tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Trong dòng chảy chung ấy, thời gian qua, đã có hàng trăm lượt tin, bài, hình ảnh phản ánh, đưa tin tuyên truyền về phản ánh các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương cũng như hoạt động các cấp ủy các cấp uỷ, những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thu hút sự quan tâm của bạn đọc trong và ngoài nước. Nhiều tin, bài về Hải Dương xuất hiện liên tục trong TOP truy cập nhiều nhất trong ngày theo thống kê của Báo.

Để chuyên trang Hải Dương trên  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy hiệu quả truyền thông, đáp ứng  yêu cầu chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, trong thời gian tới, Báo sẽ tập trung tuyên truyền đậm nét hơn nữa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện đột phá, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong chặng đường phát triển mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, qua đó góp thêm tiếng nói, góc nhìn khách quan, toàn diện về tỉnh Hải Dương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Báo sẽ bám sát chủ đề hằng năm do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh thông qua, từ đó triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự phù hợp với những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tuyên truyền trong năm. Cùng với đó, bám sát các phương hướng, giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ để có những bài phân tích chuyên sâu, so sánh, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những vấn đề cần đặt ra trong những năm tiếp theo. 

Báo đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ tạo dấu ấn, điểm nhấn thu hút độc giả truy cập chuyên trang Hải Dương. Đa dạng hóa các tin bài về Hải Dương theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng như biểu đồ, ảnh, “box” thông tin, video, audio, Infographic, megastory… để nâng cao hiệu quả truyền thông. Đặc biệt là đa dạng hóa các thể loại báo chí để chuyển tải, lan tỏa thông điệp tuyên truyền về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, du lịch, đặc biệt là lan tỏa hiệu quả việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với mảnh đất Hải Dương giàu tiềm năng, lợi thế phát triển…

Đồng thời, tăng cường phối hợp hiệu quả với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong truyền thông, đảm bảo hợp tác truyền thông đi vào thực chất nhằm đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình ký kết… Xây dựng nhóm cộng tác viên có trình độ, năng lực viết tin, bài về Hải Dương, nhất là các cộng tác viên và các chuyên gia trên địa bàn tỉnh, để có nhiều bài phân tích, phóng sự sâu về những thành tựu đạt được của tỉnh Hải Dương trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Việc ký kết phối hợp giữa hai cơ quan góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp bạn đọc trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng hiểu biết sâu rộng về vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh Hải Dương trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc ký kết chương trình phối hợp cũng góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm Nhân dân quan tâm; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để chương trình ký kết đi vào thực chất, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 của tỉnh. Tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; các chủ đề, mục tiêu đề ra hằng năm của Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh; các nghị quyết chuyên đề của tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống của người Thành Đông anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực; giúp bạn đọc trong nước và bè bạn quốc tế ngày càng hiểu biết sâu rộng về vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của tỉnh, vì mục tiêu xây dựng Hải Dương đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng với đó, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam kịp thời tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp Nhân dân tỉnh Hải Dương; phát hiện các điển hình tiên tiến, mô hình hay; cổ vũ, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng Đảng... Tiếp tục là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Báo cần tăng cường nhiều thể loại báo chí, đầu tư nhiều bài đinh chuyển tải hấp dẫn bạn đọc trong nước và quốc tế về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; tăng cường tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư ngày càng mạnh. Đáng lưu ý, báo cần phản ánh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách có hiệu quả; chú trọng tuyên truyền giải pháp và kết quả trong đổi mới mô hình tăng trưởng…

Đồng chí Phan Xuân Thủy lưu ý việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giúp phát huy vai trò của từng cơ quan, đơn vị cũng như tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, cùng với việc phản ánh, phân tích, làm rõ những vấn đề hay, mô hình tốt thì Báo cần lưu tâm đến những vấn đề còn chưa rõ, chưa thống nhất, còn ý kiến khác nhau trong dư luận để định hướng dư luận xã hội vì mục tiêu phát triển của tỉnh Hải Dương…

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Hải Dương luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Đặc biệt năm 2021 là một năm rất đặc biệt khi Hải Dương trở thành tâm điểm của dịch COVID-19. Trong quá trình phòng chống dịch, Hải Dương luôn nhận được sự đồng hành, động viên, tạo sự lan tỏa, khích lệ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để Đảng bộ và Nhân dân Hải Dương vượt qua khó khăn, chặn đứng sự lây lan của dịch COVID-19, sớm ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, tất cả các chủ trương, sự kiện của tỉnh Hải Dương thời gian qua đều được tuyên truyền kịp thời trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này minh chứng cho tính kịp thời, nhanh chóng, lan tỏa của Báo. Báo với chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, Báo đã có sự đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức thể hiện, ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế. Đây cũng là xu thế tất yếu của xã hội là chuyển đổi số và là lợi thế của Báo. Nhờ sự thay đổi đó, Báo ngày càng dành chỗ đứng, vị thế trong làng báo chí cách mạng.

Nhấn mạnh đến việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Phạm Xuân Thăng đề nghị, Báo đẩy mạnh tuyên truyền về tỉnh Hải Dương trên tất cả các mặt từ công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh… Đặc biệt để thực hiện chủ đề của năm 2022 là: “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, Hải Dương cần sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, trong đó có Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương và các cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để chia sẻ thông tin, tạo sự thống nhất trong việc tuyên truyền các mặt công tác của tỉnh. Và trong quá trình thực hiện từng năm phải có kế hoạch cho từng tháng, từng quý trên tinh thần 5 rõ: Rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Từ tinh thần 5 rõ đó cần kịp thời biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt và các điển hình tiên tiến để tiếp tục nhân rộng. Cũng thông quá đó góp phần thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của Hải Dương, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất