Thứ Năm, 30/5/2024
Giáo dục
Thứ Tư, 4/10/2023 10:28'(GMT+7)

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tự chủ đại học

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học của cơ sở đào tạo bám sát nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chủ động, linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng cơ sở đào tạo; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học theo phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật; tổ chức, bộ máy và quản trị; tài chính, tài sản của cơ sở đào tạo, cụ thể:

Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc cơ sở đào tạo; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục đại học; việc xây dựng, ban hành văn bản, quy định nội bộ của cơ sở đào tạo theo thẩm quyền; việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc tự chủ mở ngành các trình độ của giáo dục đại học, các điều kiện bảo đảm thực hiện ngành đào tạo, chương trình đào tạo; các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc liên kết đào tạo với nước ngoài; việc đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và dạy học; việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học; công khai, giải trình với xã hội....

Thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường, đặc biệt lưu ý nội dung đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho giảng viên; việc cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ

Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn thanh tra thực hiện theo Khoản 1, Điều 28, Điều 29 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023.

Điều kiện, tiêu chuẩn của người tham gia đoàn kiểm tra là cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Cục Nhà trường; Cục Đào tạo, viên chức, người làm công tác thanh tra, kiểm tra của cơ sở đào tạo bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; có chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nội dung cuộc kiểm tra; không trong thời gian bị kỷ luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những người không được tham gia đoàn kiểm tra gồm: Những người có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng kiểm tra. Những người có hành vi vi phạm về thanh tra, kiểm tra đã bị xử lý theo quy định pháp luật mà chưa hết thời hạn xóa kỷ luật, xóa án tích không được tham gia đoàn kiểm tra./.

VGP

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất