Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 21/4/2022 13:25'(GMT+7)

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: TA)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 223 điểm cầu trên cả nước, trong đó 65 điểm cầu tại tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương với trên 15.806 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS  Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày hai chuyên đề về: Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và  Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: TA)

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH CẦN COI VIỆC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG LÀ CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN, NGHIÊM TÚC

Tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương trực tiếp trình bày chuyên đề về những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương thông tin chuyên đề tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

GS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương thông tin chuyên đề tại Hội nghị. (Ảnh: TA)

Trả lời cho câu hỏi, Vì sao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được Đảng đặc biệt coi trọng trong tình hình mới? Đồng chí Phùng Hữu Phú nêu rõ, việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ trước đến nay đã được Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu, thậm chí có mặt còn gay gắt hơn. Sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, là mối nguy hại lớn đối với sự tồn vong của Đảng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, không còn tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Không thực hiện nghiêm các nguyên tắc của xây dựng Đảng.

Vì vậy, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) Đảng tiếp tục coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cùng đó, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã kịp thời bổ sung những nhận thức mới, những phương pháp mới; là sự kế thừa và phát triển Nghị quyết Trung ương những khóa trước.

Đề cập đến những điểm mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Kết luận số 21-KL/TW, đồng chí Phùng Hữu Phú nêu rõ, trước hết phải nói đến điểm mới về mở rộng phạm vi, Kết luận 21 không chỉ đề cập đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Điểm mới thứ hai là việc bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.

Điểm mới thứ 3 là về nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ  gắn đánh giá cá nhân với tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ năng lực hạn chế; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Hội nghị cũng được lắng nghe chuyên đề về những điểm mới và điểm cốt lõi trong Quy định số 37-QĐ-TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Từ thực tiễn cho thấy, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng. Bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường hơn...

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”;

Đồng thời phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định; Nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên mỗi cương vị công tác tại từng ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy cao độ vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản, góp phần tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài về nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện để việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên thực tế theo đúng theo tinh thần Hội nghị đã đề ra.

Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và đại biểu các văn nghệ sỹ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động để cụ thể hóa triển khai thực hiện Bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ làm công tác văn học nghệ thuật; đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức phải phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để khoa học và công nghệ thực sự là động lực của tăng trưởng kinh tế; Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới...

“Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ chúng ta nói riêng, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất