Thứ Năm, 25/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 31/10/2018 15:35'(GMT+7)

Tây Ninh: Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05- CT/TW

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, khoá XI được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ Tây Ninh gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, mạnh dạn đổi mới phương pháp, cách làm đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết và chỉ thị. Nhận thức của các cấp uỷ đảng về quyết tâm đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có chuyển biến rõ nét, đã tác động tích cực đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở của tỉnh Tây Ninh.

GẮN XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI HỌC VÀ LÀM THEO BÁC  

Nhằm thiết thực, đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cấp uỷ các cấp  và phát huy tinh thần tự giác và tính nêu gương trong tự tu dưỡng, rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã triển khai thực hiện tích hợp các nội dung quy định cán bộ, đảng viên phải viết bản đăng ký, cam kết và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cá nhân người đứng đầu vào “Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên” và “Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên”; từ tháng 8/2017 đã thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đây là việc làm mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và quá trình thực hiện đến nay đã dần đi vào nền nếp, hiệu quả, được Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. 

Chú trọng giải pháp tự phê bình và phê bình, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để từ đó đề ra kế hoạch khắc phục, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo: 1) Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Cụ thể, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đánh giá lại đối với 5 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý sau khi đã có kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả xử lý kỷ luật. Qua đó, đã hạ bậc xếp loại, cụ thể: từ loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) xuống loại C (hoàn thành nhiệm vụ): 1 đồng chí; từ loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) xuống loại C (hoàn thành nhiệm vụ): 4 đồng chí. 2) Tự phê bình và phê bình gắn với công tác kiểm tra xử lý kỷ luật của Đảng. Cụ thể, đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số cấp uỷ cấp huyện, sở, ngành như tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoà Thành, Tân Biên,v.v..; các sở, ngành tỉnh như Toà án tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính tỉnh... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nội bộ, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận, nhân dân quan tâm.

Panô tuyên truyền 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Đảng uỷ xã Trà Vong
 

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05; tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến đoàn kết nội bộ hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân như: quản lý tài nguyên và môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, khiếu kiện vượt cấp đông người… đã được chỉ đạo tập trung giải quyết; qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. 

Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái được đánh giá qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05, Quy định số 101-QĐ/TW... Qua kiểm tra, giám sát và qua kiểm điểm, đánh giá cán bộ hằng năm, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, nổi lên một số biểu hiện, cần phải khắc phục như sau: 1) “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao (biểu hiện 4). 2) Trong phê bình thì còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; nể nang, né tránh, ngại va chạm (biểu hiện 5). 3) Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác (biểu hiện 6). 4) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác (biểu hiện 7). 5) Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi (biểu hiện 8). 6) Tư duy nhiệm kỳ, chỉ tập trung vào vấn đề ngắn hạn, trước mắt (biểu hiện 9). 

CÔNG TÁC CÁN BỘ LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Công tác bổ nhiệm, điều động, bố trí, luân chuyển, đánh giá cán bộ được xem xét chặt chẽ, bảo đảm về tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, không có trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện tốt chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế, các chế độ chính sách đối với cán bộ.

Nhằm kiểm soát quyền lực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn xác định rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng và chức năng quản lý, điều hành của chính quyền, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân... Cụ thể, năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Tây Ninh xếp hạng 19/63 (tăng 1 bậc so với năm 2016); chỉ số cải cách hành chính xếp hạng 32/63 (tăng 12 bậc so với năm 2016), nằm trong tốp các địa phương được đánh giá khá và có triển vọng phát triển tốt.

Các cấp uỷ, chính quyền chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên rà soát quy trình, thủ tục giải quyết công việc, qua đó đề nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, góp phần tích cực vào hoàn thiện quy định kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ. Trong hoạt động quản lý nhà nước, đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền trong thực thi công vụ, trong tiếp nhận xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần tích cực vào kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Công tác chấn chỉnh lề lối làm việc, hội, họp được các cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có chuyển biến rõ nét, nhất là trong hội, họp, học tập nghị quyết, thực thi công vụ... Việc thực hiện nghiêm túc các nội dung cần làm ngay trong nêu gương theo Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thể hiện ở sự chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng ăn uống, chè chén, liên hoan, gặp mặt khi hội họp hoặc khi được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển công tác... Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gây phản cảm trong dư luận xã hội được khắc phục… Đây là những yếu tố quan trọng đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp, tự giác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII: Điểm cầu Tây Ninh
 

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện. Đây cũng là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ rút ra bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đề ra giải pháp, cách làm mới trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng...

Tuy nhiên, trong thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết có nơi chưa sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi; còn lúng túng trong việc lựa chọn và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở một số cấp uỷ chưa nghiêm, còn hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm, chưa thẳng thắn, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân và tập thể. Trong khi đó, tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, kể cả trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn có mặt hạn chế như chưa mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình, nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm; còn thụ động chưa phát huy vai trò cá nhân trong việc đóng góp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa sâu, chưa kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đảm bảo đúng thực chất...

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Để thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05 vào cuộc sống, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05, nhất là những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh để có biện pháp khắc phục kịp thời. Chú trọng nâng cao trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 

Hai là, tiếp tục thực hiện Công văn số 381-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thông báo kết luận số 31-TB/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05. Trong đó, cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xác định những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, có kế hoạch khắc phục cụ thể.

Ba là, thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05. Duy trì thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề, kể mẩu chuyện về Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; thực hiện tốt việc đăng ký cam kết và theo dõi kết quả tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 và các quy định của Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, với Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và các quy định của Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác hậu kiểm. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; với công tác phòng và chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.  

Thanh Mai

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất