Thứ Bảy, 20/4/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 24/10/2018 8:21'(GMT+7)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chính thức đánh giá cán bộ hàng quý, theo hiệu quả công việc

Ngày 22-10, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là công chức) trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM.

Đặc biệt, kết quả đánh giá, phân loại hàng quý là căn cứ để tăng thu nhập hàng quý đối với công chức. Đây cũng là căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua và là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức.

Quyết định của UBND TP đưa ra 3 nhóm tiêu chí để đánh giá, phân loại, gồm: ý thức tổ chức, kỷ luật, phẩm chất đạo đức (tối đa 20 điểm); năng lực, kỹ năng (tối đa 30 điểm) và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tối đa 50 điểm).

Như vậy, nhóm tiêu chí về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được chú trọng. Trong đó, công chức hoàn thành từ 90% đến 100% công việc đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng mới được đạt điểm tối đa của nhóm tiêu chí này (là 50 điểm). Trường hợp công chức hoàn thành dưới 50% kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao sẽ bị 0 điểm.

Theo quyết định, kết quả chấm điểm sẽ phân loại công chức thành 4 nhóm, gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 80 đến 100 điểm); hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 65 đến dưới 80 điểm); hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (từ 50 đến dưới 65 điểm) và không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm). Công chức bị kỷ luật trong quý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức nghỉ từ 22 ngày làm việc trở lên trong quý (vì ốm đau, nghỉ phép...) thì mức xếp loại của quý đó tối đa là hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Trường hợp đặc biệt do lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá quyết định.

Việc đánh giá được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý. Trước tiên, công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác để đồng nghiệp góp ý kiến (bằng phiếu theo mẫu). Sau đó, cấp trên hoặc người có thẩm quyền nhận xét, đánh giá, phân loại. Chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá, phân loại thì phải thông báo công khai kết quả đến công chức.

Quyết định này là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 03/2018 ngày 16-3-2018 của HĐND TP về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Dự kiến trong quý 3-2018, thành phố sẽ áp dụng cách đánh giá mới này. UBND TP yêu cầu việc đánh giá, xếp loại hàng quý phải chính xác, khách quan; không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại nêu trên, thành phố sẽ chi thu nhập tăng thêm đối với công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong đó, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 (năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần; năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần).

Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo mức tối đa là 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo UBND TP, việc đánh giá, phân loại theo quy định mới này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tối đa 50 điểm)

Thực hiện nhiệm vụ được giao
đảm bảo tiến độ và chất lượng

Điểm tối đa

Hoàn thành từ 90% đến 100% công việc

50

Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% công việc

45

Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% công việc

40

Hoàn thành từ 60% đến dưới 70% công việc

30

Hoàn thành từ 50% đến dưới 60% công việc

25

Hoàn thành dưới 50%

0

 

 

 

Theo SGGP


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất