Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 12/4/2023 18:42'(GMT+7)

Tây Ninh triển khai tốt việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Tây Ninh triển khai tốt việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Tây Ninh triển khai tốt việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng.

TỪNG BƯỚC ĐƯA VIỆC ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG TRỞ THÀNH HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN, NỀ NẾP CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG

Nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng-lý luận của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền.  Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận số 173-TB/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã ban hành Công văn quán triệt và Kế hoạch thực hiện trong Đảng bộ tỉnh, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định, nỗ lực từng bước đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đưa việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Ðảng là tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng hằng năm, gắn với kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực mua và đọc báo Đảng, gắn với tăng cường giám sát việc mua, phát hành báo, tạp chí, bản tin của Đảng, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có đông đồng bào tôn giáo, dân tộc; đưa nội dung tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng vào thang điểm thi đua hằng năm của hệ thống tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức 2 cuộc giám sát (lồng ghép vào nội dung giám sát công tác tuyên giáo), ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức 1 cuộc giám sát về đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở địa phương, qua đó phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời một vài trường hợp đặt thiếu, sót do chưa nắm rõ quy định.

Đồng thời, để khuyến khích, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với việc đọc sách, báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức các cuộc thi “Đọc sách, báo, tạp chí của Đảng” (từ năm 2015 đến nay đã tổ chức 2 lần), qua đó tạo được sự lan toả khá tích cực trên địa bàn, nhất là việc đọc, sử dụng và lưu trữ báo, tạp chí của Đảng.

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN DÂN ĐỌC, SỬ DỤNG BÁO ĐẢNG

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí tiếp tục được nâng lên; việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nề nếp ổn định của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Mỗi chi bộ, mỗi uỷ ban nhân dân, hội đồng nhân dân xã, phường đều có Báo Nhân dân, Báo Tây Ninh; mỗi đảng bộ cơ sở đều có Tạp chí Cộng sản. Số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng trong năm 2022 và quý I/2023 giữ ổn định. Đặc biệt, Báo Tây Ninh: phát hành hơn 14.000 tờ/kỳ, trong đó đa số (hơn 12.000 tờ) được cấp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt; chi, đảng bộ cơ sở; cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tổ dân cư tự quản trong toàn tỉnh. Song song đó, Báo Tây Ninh còn phát triển phiên bản báo điện tử có độ lan toả khá tốt, bình quân gần 185.000 lượt người truy cập/ngày. 

Ngoài các báo, tạp chí theo quy định Chỉ thị số 11-CT/TW, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị còn mua các tạp chí chuyên ngành (Tạp chí Tuyên giáo, tạp chí Kiểm tra, tạp chí Dân vận, tạp chí Xây dựng Đảng…) để tham khảo, phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Công tác phát hành báo đến cấp xã được thực hiện tốt.

Các loại báo, tạp chí của Đảng được phát hành đến cấp xã và các chi bộ cơ quan, đơn vị trước 9h sáng của ngày phát hành, đảm bảo chuyển tải thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên trong ngày phát hành báo.

Quan tâm tạo điều kiện cán bộ, đảng viên, Nhân dân đọc, sử dụng  báo

Tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện: thực hiện việc bố trí báo đảng (và các loại báo khác) sử dụng chung tại Phòng Hành chính – Tổng hợp (Văn phòng) hoặc bố trí tại địa điểm sinh hoạt của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuận lợi trong việc đọc, nghiên cứu; có phân công cán bộ, nhân viên phụ trách việc sắp xếp, lưu trữ báo.

Tại các xã, phường, thị trấn, một số nơi bố trí phòng đọc riêng hoặc bố trí một số loại báo, tạp chí tại nơi tiếp công dân, hoặc tại tủ sách cơ sở để phục vụ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; có phân công cán bộ tư pháp hoặc cán bộ tham mưu công tác tuyên giáo xã chịu trách nhiệm sắp xếp, quản lý, lưu trữ.

Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng) thực hiện mô hình 15 phút đọc báo vào buổi sáng hàng ngày trước giờ làm việc để cập nhật thông tin thời sự, giới thiệu gương cán bộ, chiến sĩ điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới trong ngành để áp dụng.

Kinh phí phục vụ việc mua báo, tạp chí của Đảng cơ bản được đảm bảo thực hiện đúng quy định. Qua giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, không có tình trạng sử dụng kinh phí mua báo vào các mục đích khác.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu – Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu – Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT VIỆC MUA VÀ ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

Do sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, của mạng xã hội, của điện thoại thông minh, có thể nói chưa bao giờ chúng ta có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ, đa dạng, đa chiều, đa sắc như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ, bên cạnh thông tin chính thống, chúng ta phải đối diện với nhiều những tin giả, tin tiêu cực, xuyên tạc, xấu, độc được đăng tải, tán phát liên tục, với tần suất cao – nhất là trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình đó cho thấy, việc duy trì, thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn còn nguyên vẹn tính đúng đắn, quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận số 173-TB/TW trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp uỷ về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu trong đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng; chú trọng khâu kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, định kỳ.

Phát huy vai trò ban tuyên giáo các cấp trong tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; định hướng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin, định hướng chính trị của Đảng qua báo, tạp chí của Đảng

Hai là, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, nhất là ở các ấp, khu phố, tổ tự quản; từng bước khắc phục hiện tượng báo, tạp chí của Đảng đến với cán bộ, đảng viên nhưng không được đọc, nghiên cứu hay đọc, nghiên cứu mang tính hình thức, gây lãng phí. Tiếp tục duy trì cuộc thi tìm hiểu, đọc báo, tạp chí của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Ba là, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh khẩn trương hoàn thiện, triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giai đoạn 2023 - 2025, trong đó chú trọng đến yêu cầu phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, toà soạn hội tụ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ làm báo hiện đại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người làm báo, đáp ứng yêu cầu công tác báo chí trong tình hình mới.

Nguyễn Quang Thắng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất