Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 9/4/2023 18:7'(GMT+7)

Lai Châu: Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu khai mạc Hội thảo

Sáng ngày 9/4/2023, tại huyện Than Uyên, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban của tỉnh và của các huyện, thành phố có liên quan; đại diện các thầy cô giáo, các nghệ nhân tiêu biểu tích cực tham gia hoạt động truyền dạy, các câu lạc bộ trường học tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh.

Tại Hội thảo, đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu khai mạc, thông qua báo cáo đề dẫn, khẳng định những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng về công tác văn hóa, văn nghệ; các cấp ủy, chính quyền đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai, thực hiện; trong đó chú trọng đến công tác thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong 20% trường phổ thông.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Than Uyên thăm các gian trưng bày không gian văn hóa.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Than Uyên thăm các gian trưng bày không gian văn hóa.

Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện việc xây dựng và thành lập câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học bước đầu đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính giáo dục cao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi tại 45 trường phổ thông. 100% các nhà trường duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học, xây dựng được không gian văn hóa (hoặc các góc trưng bày các sản phẩm văn hóa) các dân tộc tiêu biểu tại các nhà trường, qua đó góp phần tuyên truyền, hướng dẫn và giáo dục học sinh về ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc thuận lợi hơn; học sinh có không gian để hoạt động và trải nghiệm nhiều hoạt động liên quan đến bảo tồn văn hóa...

Sau báo cáo khai mạc, đề dẫn tại Hội thảo, các đại biểu được nghe và nghiên cứu 14 báo cáo, tham luận của đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, các nghệ nhân và đại diện học sinh. Nội dung các báo cáo, tham luận tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề về: Những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa trong các trường học; một số giải pháp trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn việc xây dựng và duy trì hoạt động câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc; công tác chỉ đạo bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học gắn với hoạt động du lịch tại địa phương; phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hướng dẫn việc xây dựng và hoạt động của các câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc; hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học; giải pháp trong công tác chỉ đạo bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học gắn với giá trị bảo tồn văn hóa tại địa phương; kinh nghiệm thực tiễn và những giải pháp phát huy hiệu quả trong việc xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc...

Phát biểu Kết luận Hội thảo, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức và tham gia Hội thảo của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời khẳng định công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học của tỉnh là một nhiệm vụ, chủ trương đúng đắn và phát huy hiệu quả. Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tiếp tục dành nguồn ngân sách triển khai, thực hiện. Phải tạo được môi trường để công tác bảo tồn và phát huy hiệu quả chính là môi trường từ các câu lạc bộ, từ các cuộc thi, các lễ hội, có sự khen thưởng, vinh danh. Các cơ quan quản lý cần phải làm ngay việc định hướng và hướng dẫn để trên cơ sở nền tảng nhất định, văn hoá phát triển đa dạng nhưng vững chắc. Phát huy vai trò của các nghệ nhân, những người nắm giữ những di sản văn hoá, truyền thống tốt đẹp, là bảo tàng sống để khai thác, gìn giữ, trao truyền cho thế hệ sau; tập trung rà soát, công nhận và động viên các nghệ nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính hướng dẫn nội dung, hình thức và định mức chi cho các hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa trong trường học, đảm bảo theo quy định. Tiếp tục có giải pháp triển khai bảo tồn văn hóa trong trường học gắn với hoạt động Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, các di tích lịch sử tạo điều kiện và ưu tiên tốt nhất cho các trường trong việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu, tham quan, học tập về giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước, của tỉnh nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho học sinh. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục hỗ trợ, định hướng giúp các câu lạc bộ triển khai hiệu quả các nội dung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học một cách hiệu quả, thực chất…

Trong khuôn khổ Hội thảo còn có hoạt động không gian văn hoá giới thiệu các trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống, món ăn của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đỗ Thị Kim Nhung - Lầu A Tình

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất