Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 17/5/2023 15:6'(GMT+7)

Thái Bình: Trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành (giữa) trao Giải nhất tập thể và Giải nhất cá nhân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành (giữa) trao Giải nhất tập thể và Giải nhất cá nhân.

Phát biểu tổng kết Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về Văn hoá Việt Nam" đồng chí chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, Cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân,  tạo nguồn lực nội sinh và động lực để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Ngay sau lễ phát động Cuộc thi ở cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức lễ phát động, hưởng ứng Cuộc thi để tạo khí thế sôi nổi, khích lệ, động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tổng kết Cuộc thi.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tổng kết Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức 2 đợt (bắt đầu từ ngày 29/3/2023 đến ngày 24/4/2023). Kết thúc mỗi đợt thi, hệ thống phần mềm Cuộc thi tự động đóng lại và kết quả được đảm bảo chính xác, khách quan. Cuộc thi có 02 bộ câu hỏi dành cho 02 đối tượng là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh từ cấp THCS trở lên.

Qua 2 đợt thi, đã có tổng số 182.033 người, với 425.862 lượt người tham gia. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân: 101.403 lượt, chiếm 23,81%; học sinh: 324.459 lượt, chiếm 76,19%. 

Một số địa phương có số lượng người tham gia Cuộc thi đông, có nhiều người đạt giải cao như: Thành Phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, huyện Đông Hưng, huyện Vũ Thư.

Kết quả thi được hệ thống phần mềm lập trình, tổng hợp chi tiết, cụ thể họ, tên, đơn vị, địa chỉ người tham gia dự thi; thời gian thi (thời điểm bắt đầu đến khi hoàn tất); số câu trả lời đúng; dự đoán số lượt người tham gia trong đợt thi. Kết thúc mỗi đợt thi, hệ thống phần mềm Cuộc thi tự động đóng lại và kết quả được chiết xuất, lưu ngay tại bộ phận Thường trực cuộc thi, do đó đã bảo đảm được tính bảo mật, độ chính xác cao, khách quan cho công tác đánh giá, xét, trao giải Cuộc thi.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình trao Giải nhì cho tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình trao Giải nhì cho tập thể và cá nhân.

 Có thể khẳng định, Cuộc thi là hoạt động thiết thực để tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay.

Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã  trao giải Nhất tập thể cho Đảng bộ thành phố Thái Bình; giải Nhất cá nhân được trao cho anh Phạm Thanh Sang (cán bộ Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Thái Bình) và anh Trần Trung Kiên (giáo viên Trường Trung học Cơ sở Phạm Huy Quang, huyện Đông Hưng).

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất