Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 23/8/2019 6:45'(GMT+7)

Thái Nguyên: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”

Ngày 22/8, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì tổ chức Hội thảo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Trước lúc đi xa, về với “Thế giới người hiền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cho nhân dân bản Di chúc vô cùng quý giá, chỉ đường, dẫn lối cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng một nước Việt Nam “Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như ngày nay. Tuy Người đã đi xa, nhưng 50 năm qua, Di chúc của Người vẫn vẹn nguyên giá trị và mang ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

11 tham luận trình bày tại Hội thảo đã đi sâu phân tích một số nội dung, khía cạnh của bản Di chúc như: Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ kế cận; giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phê bình và tự phê bình theo Di chúc của Người; vấn đề đoàn kết quốc tế đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay; xây dựng văn hóa công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh…

Mỗi tham luận đều làm nổi bật giá trị, ý nghĩa sâu sắc của Di chúc, sự cần thiết của việc thực hiện nội dung Di chúc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời có sự liên hệ với bản thân, đơn vị nơi công tác.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, giảng viên của Nhà trường tiếp tục nghiên cứu sâu sắc những tư tưởng, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Di chúc, vận dụng những kiến thức đó vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng kiến thức truyền thụ cho học viên, đồng thời vận dụng có hiệu quả vào công tác và cuộc sống hàng ngày.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, thực hiện theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 78-HD/BTG, ngày 2/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên./.

Tin, ảnh: Trần Thép
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy                                 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất