Chủ Nhật, 23/6/2024
Khoa học
Thứ Ba, 5/11/2019 14:27'(GMT+7)

Thanh Hóa: Huy động nguồn lực và sáng kiến địa phương tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho học sinh và ngưòi dân.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển – PHAD thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đồng chủ trì, với sự tham gia của nhiều thành phần, đối tượng từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UNND các huyện, xã; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; các tổ chức thuộc Liên minh nước và sức khỏe Việt Nam; đại diện nhà tài trợ Dự án - Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID); các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương.