Chủ Nhật, 23/6/2024
Thi đua yêu nước
Thứ Tư, 27/5/2015 17:1'(GMT+7)

Thị xã Hồng Lĩnh: Tôn vinh 193 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Biểu dương, tôn vinh 160 cá nhân và 33 tập thể điển hình tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015

Biểu dương, tôn vinh 160 cá nhân và 33 tập thể điển hình tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015

Trong giai đoạn 2010 - 2015, phong trào thi đua yêu nước của thị xã Hồng Lĩnh đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần phát huy truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của các tập thể, cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng thực sự đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã quan tâm chỉ đạo. Nhiều phong trào thi đua, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến trong các phong trào được tuyên truyền, biểu dương đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế tham gia.

Đặc biêt, thị xã Hồng Lĩnh đã quan tâm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình, các thành tích đột xuất đối với các tập thể, cá nhân, nhất là những người lao động trực tiếp, học sinh, sinh viên. Các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Hồng Lĩnh không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã mà còn góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15,73%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị; thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 đạt 39 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 19,3%.

Đến nay, toàn thị xã có 270 doanh nghiệp và các chi nhánh, văn phòng đại diện, 27 hợp tác xã với tổng số vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tăng từ 500 tỷ đồng lên trên 1.800 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc; cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhân dịp này, thị xã Hồng Lĩnh đã biểu dương, tôn vinh 33 tập thể và 160 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạt 2010-2015, đồng thời phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2015-2020./.

Võ Quang Đạt

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất