Chủ Nhật, 21/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Ba, 21/6/2022 9:38'(GMT+7)

Thực hiện ngay các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tuyên truyền Luật BHXH đến các DN tại Hải Phòng

Tuyên truyền Luật BHXH đến các DN tại Hải Phòng

Thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến ngày 31/5/2022, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 16,741 triệu người, đạt 87,3% kế hoạch, đạt 33,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 193,8 nghìn người so với cuối năm 2021; số người tham gia BHYT là 86,258 triệu người, đạt 94% kế hoạch, đạt tỷ lệ 87,2% dân số, giảm 2,578 triệu người so với cuối năm 2021.

Để hoàn thành chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết theo từng năm về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần các Nghị quyết đã đề ra, hoàn thành trong tháng 7 năm 2022.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức Hội nghị với Giám đốc các sở, ngành liên quan và Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã để đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo. Hội nghị do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam đồng chủ trì.

Việc triển khai tổ chức Hội nghị hoàn thành trong tháng 7/2022. Đối với các tỉnh, thành phố có số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT giảm sâu so với năm 2021, yêu cầu tổ chức triển khai Hội nghị trong tháng 6/2022, BHXH các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch tổ chức Hội nghị để BHXH Việt Nam bố trí Lãnh đạo tham dự.

Khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là Trưởng ban theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025. Tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, mối quan hệ công tác giữa các thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo, hướng dẫn BHXH huyện tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cấp huyện, xã, hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Đề xuất UBND tỉnh, thành phố trình HĐND hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nhất là người dân không tiếp tục được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT do thay đổi về chính sách như: đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sống vùng đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển…, để tăng nhanh diện bao phủ.

Tổ chức các Hội nghị đối thoại với các DN, đơn vị SDLĐ trên địa bàn để nắm bắt tình hình sử dụng lao động, phổ biến những chính sách mới và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Qua Hội nghị này cung cấp thông tin từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp về những lao động đã làm việc, hưởng lương và thu nhập đã kê khai tính, nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng nhưng chưa đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Yêu cầu các đơn vị SDLĐ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng quy định, trường hợp các đơn vị SDLĐ cố tình không thực hiện thì tiến hành thanh tra đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Đức

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất