Thứ Sáu, 19/7/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ Nhật, 7/7/2024 22:0'(GMT+7)

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Khu trung tâm Quận 1, TP Hồ Chí Minh bên bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, Thường trực Chính phủ cho rằng việc xây dựng, ban hành Nghị định về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo Nghị định đã được đa số Thành viên Chính phủ đồng ý thông qua. Về nguyên tắc, dự thảo Nghị định đã bảo đảm đủ điều kiện ký ban hành. Thường trực Chính phủ đồng ý thông qua về 4 nội dung còn ý kiến khác nhau theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ; trong đó, lưu ý:

Đối với nội dung thí điểm phân cấp cho chính quyền Thành phố ban hành các Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư: nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng giao UBND Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình HĐND quyết định Danh mục ngành, nghề ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Đối với nội dung thí điểm phân cấp chi đào tạo, bồi dưỡng, công tác phí, hội nghị, tiếp khách và nội dung thí điểm phân cấp tổ chức đấu giá cho thuê đối với mặt bằng sản xuất kinh doanh, cơ sở nhà đất thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công: nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng giao UBND Thành phố tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính trước khi trình HĐND Thành phố quyết định.

Bổ sung quy định về việc bãi bỏ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; về trường hợp có quy định khác với quy định tại Nghị định thì thực hiện theo Nghị định này.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước ngày 8/7/2024.

Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang xem xét, ký ban hành Nghị định./.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất