Thứ Bảy, 25/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 3/5/2024 17:57'(GMT+7)

Tiếp tục phát huy hiệu quả của các mô hình, công trình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, bốn tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo Thành phố đã sớm triển khai tổ chức thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy thông qua nội dung và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ngành Tuyên giáo Thành phố cũng kịp thời tham mưu tổng kết, sơ kết các nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác lý luận, chính trị, tư tưởng; công tác khoa giáo; công tác nghiên cứu dư luận xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp tục triển khai quyết liệt và có chiều sâu các nội dung công tác chuẩn bị chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và thực hiện các báo cáo dư luận xã hội về các sự kiện, hoạt động nổi bật; tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt hoạt động thông tin trên báo chí Thành phố và cả nước, định hướng báo chí đối với một số vụ việc nổi cộm…

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các "binh chủng" của công tác tuyên giáo Thành phố đã phối hợp tốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng lưu ý, thách thức đối với công tác tuyên giáo ngày càng cao và mỗi giai đoạn, thời điểm, thách thức này ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải bản lĩnh, tỉnh táo, không bi quan hoặc dao động trước khó khăn, thách thức, luôn giữ sự bình tĩnh, sáng suốt, phát huy kinh nghiệm đã qua để thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị, ngành Tuyên giáo Thành phố phải nhập cuộc, tiếp cận vấn đề để có giải pháp tuyên truyền hợp lý; tiếp tục có giải pháp tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong hưởng ứng các vấn đề quyết sách từ Trung ương đến Thành phố.

Song song đó, tiếp tục phát huy hiệu quả của các mô hình, công trình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị. Thường xuyên củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, phát triển các loại hình tuyên truyền. Thực hiện thông tin và định hướng tuyên truyền kịp thời về thời sự, đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ tuyên giáo các cấp./.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất