Thứ Sáu, 14/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 29/11/2023 20:35'(GMT+7)

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Văn Phúc, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GD&ĐT.

Hội nghị nhằm rà soát về tiến độ, chất lượng thực hiện; cho ý kiến về các sản phẩm của Đề án, những khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện Đề án với chất lượng tốt nhất để trình Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch.

NGHIÊM TÚC VÀ CẦU THỊ TRONG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, Nghị quyết số 29-NQ/TW có nội dung hết sức rộng lớn; chỉ đạo đối với việc đổi mới ở hầu hết các yếu tố, thành phần, các khâu, công đoạn có liên quan đến giáo dục - đào tạo. Nghị quyết cũng xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, bộ ngành từ Trung ương đến địa phương.  

Nghị quyết số 29-NQ/TW thể hiện rõ quyết tâm chiến lược của Đảng ta với phát triển giáo dục - đào tạo - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Chính vì vậy, ngay sau khi được Bộ Chính trị phân công, Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đã triển khai các công việc để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và đến nay đã có dự thảo bước đầu.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn khẳng định, việc tổng kết chỉ có thể làm thật tốt nếu có sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thông qua Hội nghị, Bộ trưởng mong muốn được lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận để Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT có các bước hoàn thiện tiếp theo Đề án tổng kết quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết 29. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết 29. (Ảnh: TA)

Báo cáo tình hình triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin: Thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Bộ GDĐT đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29. Việc tổng kết có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai có hiệu quả hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới. 

Bộ GDĐT đã phối hợp với các cơ quan, bộ ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo; ban hành và triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 và tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo để thống nhất phân công và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Ngày 4/5/2023, Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT đã tổ chức buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phối hợp triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.Ban cán sự đảng Bộ GDĐT đã ban hành Công văn gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29.

Để nắm bắt tình hình thực tiễn tại các địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học, Bộ GDĐT đã tổ chức khảo sát trực tiếp tại 8 địa phương (An Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai, Điện Biên); 5 cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Đà Lạt) và một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tổ chức các hội thảo chuyên đề về: Giáo dục mầm non; Giáo dục đại học; Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Đến nay, 63 tỉnh ủy, thành ủy và 18 bộ, ngành, cơ quan hữu quan đã gửi báo cáo tổng kết Nghị quyết 29 về Bộ GDĐT. Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các địa phương, bộ, ban, ngành, cơ quan và thực tế triển khai trong cả nước, Bộ GDĐT đã xây dựng dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 trình Bộ Chính trị, gồm: Dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị;Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29; Dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị. Hiện nay, Bộ GDĐT đã gửi dự thảo Đề án tổng kết để xin ý kiến góp ý của Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Ngày 28/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.Hiện nay, Bộ GDĐT đang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Đề án. 

Dự thảo Đề án tổng kết Nghị quyết 29 đã nhận định rõ những thành tựu quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong 10 năm qua, với những đóng góp to lớn vào việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TA)

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban về cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo của Bộ GD&ĐT, đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu đề ra. Các đại biểu cũng trao đổi thẳng thắn, góp ý trao đổi vào các nội dung dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW trình Bộ Chính trị.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị. Những ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc sẽ góp phần quan trọng giúp Ban soạn thảo Đề án chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các nội dung trong thời gian tới - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

NHỮNG THÀNH TỰU CỦA LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÓ ĐÓNG GÓP KHÔNG NHỎ VÀO MỌI MẶT CỦA ĐỜI SỐNG

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao dự thảo báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, phản ánh toàn diện kết quả đạt được trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận Hội nghị (Ảnh: TA)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận Hội nghị (Ảnh: TA)

 Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc triển khai tổng kết Nghị quyết 29 phải gắn chặt với các Nghị quyết liên quan của Đảng. Đặc biệt là đánh giá cho được những đổi mới về GD&ĐT gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Dự thảo đề án phải khẳng định được những thành tựu của lĩnh vực giáo dục và đào tạo có đóng góp không nhỏ vào mọi mặt của đời sống, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ cho đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại..,đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cần nâng tầm dự báo sâu hơn về những biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là những chuyển biển trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, những tác động của Cuộc Cách mạng 4.0 với trí tuệ nhân tạo…từ đó đặt ra những vấn đề, mục tiêu mới sát với thực tiễn hiện nay. Để Nghị quyết 29 thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, phản ánh sâu rộng về những kết quả đạt được trong lĩnh vực GD&ĐT, qua đó tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đánh giá cao các ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, ban, ngành và địa phương để hoàn thiện dự thảo Đề án, trình các cấp có thẩm quyền theo kế hoạch đã đề ra./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất