Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 28/12/2022 12:35'(GMT+7)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các vụ, đơn vị, các chi, đảng bộ cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các vụ, đơn vị, các chi, đảng bộ cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo. (Ảnh: TA)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan; sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, Ban đã phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Đảng ủy cơ quan được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2022, Tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, khó dự báo trong đó có những vấn đề mới chưa có tiền lệ tác động đến công tác tư tưởng. Cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ban.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là 3 tháng đầu năm đã ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo cả về chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Có lúc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nghỉ đến hơn 50% do bị nhiễm Covid 19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ những công việc đã làm được trong năm qua như: Tham mưu BCT, BBT tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,6 khóa XIII với nhiều đổi mới, được các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đánh giá cao; cơ bản hoàn thành 22 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính, Ban Bí thư. Các đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, trong đó, nhiều Đề án khó, mới. Một số Đề án có chất lượng tốt, được đánh giá cao, giúp  Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở để ban hành chủ trương mới như: Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 về “Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; công tác chỉ đạo, định hướng tuyền truyền có nhiều nhiều đổi mới, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, như định hướng tuyên truyền cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina, tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Đảng và đất nước tạo sức lan tỏa và có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo, Hội thi quan trọng, tạo được điểm nhấn; nhiều hoạt động, sự kiện lớn với cách làm đổi mới, sáng tạo và có ý nghĩa rất sâu sắc như: Chương trình “Hồ Chí Minh hành trình khát vọng”; Cầu truyền hình kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ; Màu hoa đỏ….; 50 năm chiến thắng “ Hà Nội- Điện Biên Phủ” trên không; các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt… Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

“Vừa qua, chúng ta tổ chức thành công 4 Hội nghị toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới được lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đại biểu ghi nhận, đánh giá cao. Tổ chức các cuộc thi như: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”…; Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi; Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.. có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin cho biết.

Thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, năm 2022, Ban đã tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban thăm và làm việc với 22 địa phương về công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Qua các cuộc làm việc này Ban đã đồng hành cùng địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, được địa phương đồng tình, đánh giá cao.

Xây dựng Đề án, tham mưu BBT ban hành Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/22 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là cơ sở quan trọng cho Ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và trên cơ sở đó, các vụ, đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định về công tác cán bộ, rà soát biên chế của Ban, giao biên chế cho các vụ, đơn vị… làm cơ sở để các hoạt động của Ban, của các vụ, đơn vị đi vào nền nếp, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ hơn. Củng cố, kiện toàn, quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, cấp Ban giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031; Bổ nhiệm 14 đồng chí lãnh đạo cấp vụ, bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp 11 đồng chí…

Đảng ủy triển khai quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ đảng ủy, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đặc biệt, lần đầu tiên, Đảng bộ cơ quan có chức danh Phó Bí thư chuyên trách về công tác đảng.

Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng thời gian quy định, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, Hướng dẫn 26-HD/BTCTW và Kế hoạch 65-KH/ĐUK. Báo cáo chính trị, kiểm điểm hoạt động của Chi ủy được các chi bộ chuẩn bị chu đáo, công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy trình. 26 chi bộ có bí thư là vụ trưởng, trưởng đơn vị. 9 chi bộ có Bí thư là Phó Vụ trưởng, Phó trưởng đơn vị.

Đồng thời, tập trung giải quyết các kiến nghị của các vụ, đơn vị, từ đó giải quyết kịp thời, triệt để những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn trong triển khai nhiệm vụ của toàn Ban.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cần thấy rõ những hạn chế mà các vụ, đơn vị, toàn Ban; các chi bộ, đảng bộ bộ phận và Đảng ủy cơ quan cần nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác năm 2023 - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. 

Việc triển khai Kế hoạch Hội nghị, Hội thảo, khảo sát của Ban nhiều vụ, đơn vị chưa thực hiện theo đúng kế hoạch, dẫn đến tình trạng còn chồng chéo, có địa phương đón quá nhiều Đoàn khảo sát, kiểm tra đến thăm và làm việc, có địa phương nhiều năm không có Đoàn nào đến để góp phần tháo gỡ khó khăn. Năm 2023, phải sớm khắc phục tình trạng này, việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch cần đảm bảo khoa học và hợp lý hơn.

Chất lượng một số văn bản thẩm định, đề án, tài liệu, báo cáo, hướng dẫn… còn hạn chế và không đồng đều ở các vụ, đơn vị. Có những văn bản Lãnh đạo Ban phải sửa chữa nhiều lần. Một số văn bản, nhất là báo cáo, hướng dẫn ít tìm tòi, ít đổi mới, ít tính sáng tạo, tính khái quát chưa cao.

Một số vụ, đơn vị chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những bất cập trong từng lĩnh vực công tác; việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cũng như những khó khăn, vướng mắc khi triển khai công tác tuyên giáo ở địa phương, bộ, ngành hiệu quả chưa rõ nét. Tính đoàn kết, thống nhất ở một vài chi bộ chưa cao, tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

THỰC HIỆN 5 KIÊN ĐỊNH, 4 YÊU CẦU, 3 TẬP TRUNG, 2 KIỆN TOÀN

Đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện  Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các vụ, đơn vị, các chi, đảng bộ cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo.

Nhắc lại phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu nhiệm vụ trọng tâm toàn Ngành năm 2023 cần thực hiện 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 kiện toàn. Đối với Ban Tuyên giáo Trung ương cần phải tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, khẩn trương xây dựng Chương trình trọng tâm, Kế hoạch Hội nghị, Hội thảo, khảo sát, tọa đàm, thăm dò DLXH của Ban năm 2023 để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vụ Tổng hợp sớm tham mưu nội dung này.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Bí thư Đảng uỷ cơ quan  tặng bằng khen cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ quan có thành tích xuất sắc trong năm 2022 (Ảnh: TA)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Bí thư Đảng uỷ cơ quan tặng bằng khen cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ quan có thành tích xuất sắc trong năm 2022 (Ảnh: TA)

Hai là, sau Hội thảo Văn hóa toàn quốc, Vụ Văn hóa Văn nghệ tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Ban những nội dung triển khai tiếp theo về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đầu Xuân mới, Vụ cần tập trung tham mưu tốt buổi gặp mặt các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu năm 2023.

Ba là, các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt 13 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, BCT, BBT năm 2023 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trước mắt, tập trung hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) để Trung ương ban hành Nghị quyết mới. Vì vậy, phải tập trung công sức, trí tuệ, thời gian để làm thật tốt.

Tập trung sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức. Khẩn trương tham mưu BCT, BBT xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đây là điều mà các địa phương rất mong mỏi.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng bằng việc đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp, kết hợp học tập với thảo luận và trả lời giải đáp kiến nghị. Tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Năm là, tiếp tục xây dựng Kế hoạch, tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ban kiểm tra công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức kết hợp với kiểm tra các lĩnh vực khác của công tác tuyên giáo như công tác lý luận chính trị, bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, xuất bản, vực hóa - văn nghệ, khoa giáo.

Sáu là, phải quán triệt trong toàn ban, toàn  ngành Tuyên giáo triển khai thực hiện tốt Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/22 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện tốt các công việc nội bộ của Ban, xây dựng quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ… bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, được người, được việc.

Bảy là, triển khai tốt các Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan về công tác xây dựng Đảng. Từng đồng chí cán bộ, đảng viên, từng chi bộ, đảng bộ bộ phận của Đảng ủy cơ quan cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tám là, thực hiện chăm lo Tết cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan đảm bảo mọi gia đình ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe và an toàn./.

Tin, ảnh: Tuấn Anh

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất