Thứ Bảy, 13/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 27/7/2021 15:46'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện

Đến đầu năm 2021, 9/9 Trung tâm chính trị cấp huyện, thành phố đã được thành lập lại trên cơ sở kiện toàn, tổ chức bộ máy từ Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố.

Theo đó, Trung tâm chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp huyện. Tổng số biên chế lãnh đạo, cán bộ, giảng viên được bố trí tại 9 Trung tâm chính trị cấp huyện đến thời điểm hiện tại là 32 người. Có 8/9 huyện, thành ủy đã kiện toàn xong đội ngũ giảng viên kiêm chức với tổng số 79 người... Sau khi được thành lập lại, các Trung tâm chính trị cấp huyện đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm từng bước đi vào hoạt động ổn định...

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong năm 2021 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, Trung tâm chính trị các huyện đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức được 46 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới với tổng số 5.470 học viên tham gia...

Quy trình tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; phương pháp giảng dạy và học tập từng bước được nâng lên; tỷ lệ chiêu sinh đạt trên 90% và tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại khá, giỏi chiếm trên 85%...

Theo đồng chí Ngô Chí Tuệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương và Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các Trung tâm chính trị cấp huyện chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ các huyện, thành ủy tiếp tục bổ sung, kiện toàn bộ máy cán bộ biên chế và đội ngũ giảng viên kiêm chức theo đúng quy định.

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; quản lý chặt chẽ việc cấp văn bằng, chứng chỉ cho học viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong năm 2021; xây dựng kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng giảng viên chuẩn bị cho “Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi” cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến tổ chức vào cuối năm 2021, đầu năm 2022...

Bảo Châu

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất