Thứ Năm, 18/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 15/7/2021 9:0'(GMT+7)

Yên Bái: Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tại điểm cầu Yên Bái

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tại điểm cầu Yên Bái

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết nối 72 điểm cầu: 1 điểm cầu cấp tỉnh, 10 điểm cầu cấp huyện và 61 điểm cầu cấp xã với 7.300 đại biểu dự. Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở là đối tượng chưa được tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Kết quả, đến ngày 15/5/2021, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp uỷ cấp huyện và tương đương đã cơ bản hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số đơn vị hoàn thành sớm trong tháng 4/2021 như các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết tại cấp cơ sở đạt 97,5%.  

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, 100% huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết. Tỷ lệ cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết đạt 99,3%. Nhiều đơn vị tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt nghị quyết đạt 100%. 100% cấp uỷ cơ sở hoàn thành học tập quán triệt Nghị quyết theo yêu cầu, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt tương đối cao, đạt 97,86%. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành văn bản hướng dẫn các cấp uỷ, đơn vị triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021” theo yêu cầu Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 23/01/2021 của Tỉnh uỷ. Hầu hết các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (mở rộng), hội nghị báo cáo viên cấp uỷ nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021. 100% cấp uỷ chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập đối với cấp uỷ cơ sở. Đến hết ngày 31/3/2021, gần 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp uỷ cấp huyện và tương đương hoàn thành tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 98,14%. 

Nhiều cấp uỷ chủ động trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu ứng tích cực làm cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, dễ tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết. Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Sử dụng quét mã QR văn bản cho cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; biên soạn bộ câu hỏi tìm hiểu nội dung cơ bản của Nghị quyết trên trang thông tin điện tử của Đảng uỷ Khối để cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên truy cập tìm hiểu; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến trên trang Thông tin điện tử Đảng uỷ Khối thu hút gần 7.500 lượt người tham gia với gần 25.000 bài thi. Huyện uỷ Mù Cang Chải: Triển khai có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh trên mạng internet, sau 1 tháng triển khai đã thu hút hơn 17.000 lượt thi. Thành uỷ Yên Bái: Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

 

Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, quyết định… của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh uỷ. Trong đó, đã chủ động tham mưu triển khai sơ kết sâu, kỹ 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ; xây dựng, ban hành Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. 

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng năm 2021 cho các báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các phòng và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng năm 2021 cho các báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các phòng và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên đôn đốc việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh uỷ thông qua hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; tài liệu báo cáo viên, bản tin sinh hoạt chi bộ, bản tin công tác tuyên giáo...

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo kiểm tra nắm tình hình thông qua các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kiểm tra, giám sát qua báo cáo của các đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh uỷ triển khai Cuộc giám sát đối với Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; trực tiếp nắm tình hình công tác tuyên giáo và công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mù Cang Chải; kiểm tra, nắm bắt việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Văn Chấn. 

Giao Tuyến

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất