Thứ Bảy, 20/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 15/7/2021 10:18'(GMT+7)

Thái Nguyên: Tăng cường chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 34 cuộc họp trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình một hội nghị trực tuyến).

Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 34 cuộc họp trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình một hội nghị trực tuyến).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; cổ vũ, động viên, củng cố sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân... Trong đó tiêu biểu là cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 (Nghị quyết số 01-NQ/TU) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vào việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của tỉnh.

Nghị quyết số 01-NQ/TU đã đề ra mục tiêu “…tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường; phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía Bắc”. Đồng thời, ngày 31/12 hằng năm đã được chọn là Ngày chuyển đổi số của tỉnh, để tổ chức đánh giá kết quả đạt được trong năm và là dịp để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên.

Trước khi có Nghị quyết số 01-NQ/TU, tỉnh Thái Nguyên cũng đã dành nhiều nguồn lực đầu tư, thúc đẩy lĩnh vực khoa học và công nghệ phát triển, với mong muốn đưa Thái Nguyên thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã triển khai đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh; kịp thời phổ biến, quán triệt nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phổ biển tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thông qua cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền tại hội nghị giao ban báo chí, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hằng tháng. Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, Nhân dân về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU; ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình chuyển đổi số và việc ứng dụng khoa học, công nghệ triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác trong đó có nội dung nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, các tiến bộ của công nghệ… Đầu tư trang bị mới, thường xuyên kiểm tra, rà soát, nâng cấp các phương tiện vật chất, kỹ thuật như: hệ thống thiết bị trực tuyến; hệ thống mạng Internet; máy tính để bàn; máy tính xách tay; các thiết bị ghi âm, ghi hình… đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và hoạt động của cơ quan được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả. Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của Ban về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…

Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên (https://tuyengiaothainguyen.org.vn và https://tuyengiaothainguyen.thainguyen.dcs.vn) được đầu tư về hạ tầng, kỹ thuật hiện đại, băng thông lớn, tính bảo mật cao… Bộ phận phụ trách hoạt động của Trang có trình độ chuyên môn; đã được cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ, học tập kinh nghiệm. Trang Thông tin điện tử đã trở thành kênh thông tin, tuyên truyền chính thống, nhanh chóng, chính xác, kịp thời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên mạng Internet về các nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Tuyên giáo, những vấn đề thời sự, chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên với bè bạn trong và ngoài nước. Đồng thời, đây là diễn đàn để tiếp nhận, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo… Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xây dựng lộ trình, nội dung để triển khai vận hành Trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Giao diện Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Thái Nguyên, các thủ tục hành chính, xử lý văn bản đi đến, thư điện tử… của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thông qua phần mềm tác nghiệp trên Internet (https://qlvb.thainguyen.dcs.vn/). Theo thống trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận 3.562 văn bản đến, xử lý, phát hành gần 702 văn bản đi.

Việc phát hành văn bản được xử lý thông qua phần mềm chữ ký số. Quy trình xử lý văn bản trên phần mềm này đã được Văn phòng Tỉnh ủy tập huấn và quy định rõ trong Quy chế nội bộ của từng cơ quan. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua phần mềm này trên mạng nội bộ của Tỉnh ủy và được kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy. Từ đó đã giúp cải cách thủ tục hành chính, xử lý công việc đảm bảo chính xác, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm. Đặc biệt thích hợp trong trạng thái “bình thường mới”, vừa đảm bảo giải quyết công việc đầy đủ, đúng tiến độ, chất lượng vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 34 cuộc họp trực tuyến, bao gồm các cuộc họp kết nối trực tuyến với Trung ương, các hội nghị cấp tỉnh do Ban tham mưu và các hội nghị, giao ban do Ban tổ chức.

Hiện tại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang chỉ đạo triển khai số hóa các cuốn sách lịch sử đảng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở để lưu trữ, chia sẻ để đông đảo đối tượng có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng, vừa góp phần bảo quản, lưu trữ tài liệu được tốt hơn, vừa tăng thêm hiệu quả tuyên truyền. Đây là một nội dung rất quan trọng trong việc ứng dụng tiến bộ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào lĩnh vực công tác tuyên giáo nói chung và việc lưu trữ, tuyên truyền, phổ biến lịch sử Đảng bộ tỉnh nói riêng.

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương về chuyển đổi số, trọng tâm là việc tham mưu triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ngành Tuyên giáo của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp; tạo sự đồng thuận trong việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Ngọc Quỳnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất