Thứ Ba, 23/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 18/3/2021 17:14'(GMT+7)

Cao Bằng: Gặp mặt biểu dương văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiêu biểu

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Báo Cao Bằng

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Báo Cao Bằng


Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có gần 22.000 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tham gia hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức hội. Đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo của tỉnh luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng; đóng góp tích cực trên các lĩnh vực văn học - nghệ thuật; văn hóa, KT - XH, y tế, khoa học kỹ thuật, báo chí.

Đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tinh thần sáng tạo, tâm huyết, bám sát thực tiễn để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cả về nghệ thuật, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Đội ngũ trí thức phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn; tham gia góp ý, phản biện đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước.

Các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, phản ánh toàn diện đời sống xã hội, thể hiện tính chiến đấu, tính giáo dục và định hướng; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, ngành và nhân dân phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH.

Trong 2 năm (2019 - 2020), toàn tỉnh có 7 nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng các danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân; 7 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia; có 8 tác phẩm báo chí đạt giải thưởng Trung ương và 2 tác phẩm được tặng bằng khen; 36 nhà giáo ưu tú; 107 đề tài nghiên cứu hoa học được ứng dụng trong khám, chữa bệnh; triển khai 26 đề tài/dự án khoa học cấp tỉnh…

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo của tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, không ngừng rèn luyện, phát huy sức lực và trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những đóng góp quan trọng, quý báu của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với sự phát triển của tỉnh trong 2 năm 2019 - 2020. Đồng chí bày tỏ mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt mọi khó khăn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, có trách nhiệm, đồng thuận đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đối với sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

 

Tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, phát huy mạnh mẽ vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đi đầu trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, khoa học và công nghệ, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung tuyên truyền, vận động, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19.

Các tổ chức hội, cơ quan báo chí thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo kế cận, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm để tiếp tục dẫn dắt, đưa hoạt động của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, khắc phục điểm nghẽn, nút thắt về chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các cấp, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo có tài năng, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh, tạo điều kiện để các đồng chí yên tâm công tác, nhất là các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo công tác ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằngđã tặng quà chúc mừng văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo tiêu biểu./.

 

Lập Thạch

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất