Thứ Năm, 23/5/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 30/7/2020 16:15'(GMT+7)

90 năm sắt son với Đảng

Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu ngành Tuyên giáo.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu ngành Tuyên giáo.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Tuyên huấn Thành ủy, Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ; nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

Ôn lại truyền thống hào hùng của ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong hành trình lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, cũng chính là chặng đường một lòng một dạ sắt son theo Đảng, đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên cường, năng động, sáng tạo, đổi mới của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh. Trong đó có sự đóng góp, hy sinh không nhỏ của đội ngũ cán bộ tuyên huấn - tuyên giáo Thành phố.

90 năm sắt son với Đảng ảnh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu.
 
90 năm có Đảng lãnh đạo và chính từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm tin yêu, là ngọn cờ dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp cách mạng lâu dài gian khổ; và 70 năm kể từ ngày chính thức thành lập tổ chức Ban Tuyên huấn Thành ủy từ tháng 11/1949, qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, tên gọi của Ban có khác nhau, song, mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng, sự đóng góp và hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng là không thay đổi; ngày càng bản lĩnh, dày dạn, ngày càng được củng cố, tăng cường.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, son sắt niềm tin và tự hào sâu sắc về truyền thống, mỗi chúng ta càng lắng lòng mình để tưởng nhớ tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của sự nghiệp cách mạng và của ngành Tuyên giáo. Cùng với đó, bày tỏ tấm lòng tri ân tới các bậc cách mạng tiền bối, lãnh đạo Khu ủy, Thành ủy, những chiến sĩ cộng sản kiên cường, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh; đặc biệt tri ân các Anh hùng Liệt sĩ ngành Tuyên huấn, tri ân các gia đình cơ sở cách mạng đã chở che cho cán bộ ngành Tuyên huấn hoạt động, tri ân các thế hệ cán bộ Tuyên giáo các thời kỳ đã đóng góp sức mình trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, góp phần tô thắm cho truyền thống anh hùng của ngành tuyên giáo Đảng bộ Thành phố.

90 năm sắt son với Đảng ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê trao kỷ niệm chương cho các cán bộ tuyên giáo.
 
Đi qua mất mát chiến tranh, bước vào công cuộc xây dựng đất nước và đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lại tiếp tục xông pha vào những khó khăn, thử thách, cùng thực hiện nhiệm vụ chung của tuyên giáo cả nước, góp phần hình thành và từng bước phát triển hệ thống lý luận, đưa đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận, công tác tuyên giáo trong những năm qua có nhiều thuận lợi, song thách thức cũng không ít và ngày càng phức tạp, nhiều diễn biến khó lường. Trong đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, thúc đẩy “diễn biến hòa bình”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận tổ chức, cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đặc biệt là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng; công tác quản lý, điều hành và sự phá hoại thâm độc của các thế lực thù địch, làm cho tình hình có lúc, có nơi đứng trước thử thách gay gắt.

“Từ thực tế đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo và toàn ngành Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố phải nỗ lực vươn lên mạnh mẽ hơn nữa”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhận định. Đồng chí cũng khẳng định, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thành phố sẽ không ngừng trau dồi lý tưởng, son sắt niềm tin, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp tuyên giáo, tăng tính chiến đấu và thuyết phục, năng lực dự báo và giải quyết tình hình, với phương châm “đi trước, đoán trúng, giải pháp hay”.

CHÚ TRỌNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Phát biểu tại lễ họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang biểu dương công tác tuyên giáo Thành phố trong những năm qua đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đặc biệt tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Cũng theo đồng chí Trần Lưu Quang, các mặt hoạt động của công tác tuyên giáo thời gian qua đều có chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức chuyên môn nghiệp vụ, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

90 năm sắt son với Đảng ảnh 3
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang biểu dương công tác tuyên giáo Thành phố trong những năm qua.

 Đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng tình hình thế giới, trong nước có những biến động phức tạp, đan xen, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Qua đó, đồng chí Trần Lưu Quang cũng đề nghị thời gian tới, công tác tuyên giáo Thành phố cần bám sát đặc thù của Thành phố, tham mưu kịp thời để xử lý, giải quyết các vấn đề vừa phát sinh, tránh tạo thành các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngành Tuyên giáo Thành phố cũng cần chú ý đến yêu cầu “công tác tư tưởng phải đi trước một bước” trong nhiều vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người dân.

Cùng với đó, công tác tuyên giáo Thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, bám sát cơ sở, xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác tuyên giáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cũng chỉ rõ, công tác tuyên giáo Thành phố cần chủ động, kiên quyết phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, luận điệu phản động. Quan tâm đến việc định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực, có ý nghĩa, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Về công tác cán bộ, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, ngành Tuyên giáo Thành phố cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, tâm huyết với nghề, có tri thức và phương pháp công tác khoa học; đồng thời không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức về công tác tuyên giáo ở cơ sở. Cùng với đó, chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để xây dựng được đội ngũ thật sự vững vàng về chính trị, bản lĩnh về tư tưởng, hiệu quả về chất lượng công việc.

90 năm sắt son với Đảng ảnh 6
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao kỷ niệm chương cho các cán bộ tuyên giáo.
 
Trước mắt, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị công tác tuyên giáo của Thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

“Nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới rất nặng nề, qua đó đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải nỗ lực, trách nhiệm và sáng tạo hơn nữa để làm tròn các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Ban Tuyên huấn Sài Gòn - Chợ Lớn đã vinh dự được trao tặng”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” cho 37 đồng chí cán bộ tuyên giáo Thành phố./.

Tin: Thu Hường. Ảnh: Việt Dũng (sggp.org.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất