Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 11/7/2020 21:39'(GMT+7)

Bến Tre: Công tác tuyên giáo nỗ lực "bứt phá về đích", hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Quang cảnh hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng Khởi năm 1960”; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp lịch sử Đảng”

Quang cảnh hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930 - 2015) và phong trào Đồng Khởi năm 1960”; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp lịch sử Đảng”

 

Chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp

Hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, định hướng các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1), 90 năm ngày thành lập Đảng (3/2), Tết Canh Tý 2020, 100 năm ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)…, đã tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tham mưu cụ thể hoá, xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh uỷ kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng khởi, 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cuộc họp mặt bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên trẻ tiêu biểu, đội quân tóc dài, hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Nỗ lực trong triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Triển khai học tập, tuyên truyền tinh thần, nội dung "Bứt phá về đích" và 25 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, góp phần chuyển biến nhận thức, hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; tổ chức đăng ký bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện năm 2020 của đảng viên để mỗi người phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá", đồng thời thực hiện tự phê bình và phê bình theo nội dung đã cam kết tại cuộc họp chi bộ, cấp uỷ định kỳ.

Tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",

Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,. hân dịp sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã bình chọn, biểu dương, khen thưởng 6.171 gương điển hình21 Câu lạc bộ gương điển hình với 843 thành viên. Tổng kết cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020có 501 tác phẩm dự thi, đã bình chọn được 112 tác phẩmtrao giải (69 tác phẩm văn học, nghệ thuật; 43 tác phẩm báo chí), gồm 12 giải A, 23 giải B, 26 giải C, 51 giải khuyến khích.

Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức bồi dưỡng chuyên đề nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, với 97,73% đảng viên dự học.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đồng chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đồng chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh - góp phần xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.Tích cực chuẩn bị tốt văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến nay, dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc in ấn phục vụ lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp huyện và các tầng lớp Nhân dân. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ, đang thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 6/2020 (đã thông qua văn kiện, nhân sự ĐHĐB huyện Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành). Nhìn chung, dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương cơ bản bảo đảm các yêu cầu về chủ đề, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu liên thông và tầm nhìn đến 2030 theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh (theo dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng, Công văn số 1730-CV/TU, ngày 16/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh); bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương để xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Chủ động, tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có sự chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị lãnh đạo phòng ngừa, đấu tranh các phần tử xấu lợi dụng, kích xúi gây rối, ổn định tình hình dư luận. Xây dựng lực lượng, tập huấn nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; theo dõi, phát hiện xử lý các đối tượng có hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Các cấp, các ngành, đã chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an toàn sản xuất; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong nội bộ và tranh chấp trong Nhân dân.

Các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, công tác văn hoá văn nghệ, cổ động trực quan, tuyên truyền sâu rộng theo từng sự kiện nổi bật của quê hương, đất nước trong nội bộ và Nhân dân. Các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương có sự phối hợp chia sẻ thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, nhóm zalo kịp thời giới thiệu, quảng bá về đất và người Bến Tre, thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực đến đông đảo công chúng trong, ngoài nước.

Làm tốt công tác tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động, kịp thời ban hành các hướng dẫn tuyên truyền về: kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; công tác thông tin đối ngoại 2020; tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền năm 2020; công tác văn hoá, văn nghệ năm 2020; phòng, chống dịch Covid-19; đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng; công tác văn hoá, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; về ngày truyền thống các ban đảng và văn phòng cấp uỷ; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng năm 2020. Xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh năm 2020. Tập trung định hướng, tuyên truyền thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó hạn mặn, cổ vũ phong trào thi đua "Đồng khởi mới", phong trào xây dựng nông thôn mới. Ký kết chương trình phối hợp với VTV9, Báo Nhân Dân, Báo Sài gòn Giải phóng tổ chức tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, về xây dựng Đảng, về chống hạn mặn, về phòng, chống dịch Covid-19, về phát triển kinh tế - xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đổi mới của quê hương đến mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài.

Biên soạn, sưu tầm, in ấn và phát hành Thông tin phục vụ lãnh đạo 600 bản/số/tháng; biên soạn, in ấn các tài liệu tuyên truyền: về dự án quản lý nước; về quản lý, ngăn chặn tàu cá đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Hoạt động quảng bá các ấn phẩm văn hóa, phim ảnh được quan tâm. Các chương trình văn nghệ phục vụ kỷ niệm các ngày lễ, tết, đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, những vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm như ứng phó hạn mặn, dịch Covid-19, đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Tổ chức hội nghị báo cáo viên triển khai Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2020; triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Chủ động triển khai công tác lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, tổ chức các cuộc hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị nội dung, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến của Trung ương kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối hợp, các nội dung chuẩn bị tổ chức hội thảo về Phan Văn Trị; tổ chức tổng kết và phát giải cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2015; hỗ trợ tái bản quyển sách về Phan Văn Trị; hoàn thành và phát hành 2 quyển sách Bến Tre Đồng khởi năm 1960 và Đồng khởi tâm điểm ở Mỏ Cày; cho in Lịch sử Hội Phụ nữ huyện Giồng Trôm, Lịch sử Đảng bộ xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam).

Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực

Các ngành trong khối khoa giáo đã tập trung triển khai, quán triệt và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Ban năm 2020, bước đầu đạt kết quả khá tốt. Ngành giáo dục và đào tạo lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm học 2019-2020; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, trường học. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường bám sát chỉ đạo cấp trên, gắn kết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong việc cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, chất lượng hoạt động của các trạm y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. 

*

Bên cạnh những mặt đã làm được, công tác tuyên giáo thời gian qua ở Bến Tre vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số cấp uỷ, người đứng đầu nhận thức và triển khai tinh thần "Bứt phá về đích" chưa lan toả mạnh mẽ ở đơn vị, địa phương; thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác nắm tình hình, dự báo những phát sinh ở cơ sở chưa kịp thời; tình hình nội bộ của một số địa phương, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết, hiện tượng “bằng mặt không bằng lòng” thể hiện rõ ở một số nơi dự kiến bố trí nhân sự chủ chốt nhưng đại hội bầu rớt cấp uỷ. Công tác t phê bình và phê bình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ lệ kỳ chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên.

Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm 2020, hệ thống tuyên giáo các cấp ở Bến Tre cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Một là, tập trung tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu hoàn thành báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thông qua văn kiện đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổng hợp góp ý và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tham mưu, phục vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thẩm định các tham luận tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; nội dung míttinh chào mừng thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai, học tập quán triệt NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về Phan Văn Trị; tổ chức các cuộc toạ đàm về một số nội dung trong Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thẩm định nội dung  văn kiện, nhân sự, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu. Tiếp tục phối hợp với các ban xây dựng Đảng củng cố, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Phối hợp các sở, ngành và địa phương nhận diện và tháo gỡ "Điểm nghẽn" trong công tác tuyên truyền, vận động để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển mới trong hoạt động tuyên giáo ở từng địa phương sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2020; đề xuất chủ trương tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Tổ chức thông tin tuyên truyền có chiều sâu về kỷ niệm ngày truyền thống văn hoá của tỉnh (01/7), ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7); 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8); 75 năm ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (02/9), gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng chỉ đạo "Bứt phá về đích" trong thực hiện NQĐH X Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền về mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; về phong trào thi đua "Đồng khởi mới"; Chương trình "Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp"; về đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo; về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh mùa mưa. Cổ vũ, động viên toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh uỷ đề ra.

Bốn là, tham mưu, chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; tham mưu chỉ thị về phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới"; thông tri về nhiệm vụ năm học 2020-2021

Năm là, các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; kịp thời phát hiện, giáo dục những cá nhân có biểu hiện suy thoái.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các huyện, thành phố và tương đương. Chỉ đạo, định hướng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức tốt việc nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội trong nội bộ và Nhân dân, chủ động định hướng dư luận, không để đột biến, bất ngờ, bị động trong tình huống công tác tư tưởng, không để hình thành và phát sinh iểm nóng" về an ninh trật tự; không để kẻ xấu lợi dụng tình hình Biển Đông, kích động, xúi giục tập trung đông người, gây mất trật tự xã hội. Xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến thật sự sâu sắc về nhận thức trong nội bộ và Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bảy là, nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, giao ban an ninh tư tưởng, giao ban báo chí. Các cấp, các ngành kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí nhằm phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Đảng bộ tỉnh.

Chú trọng nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho văn nghệ sỹ tỉnh nhà tham gia sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật mang đậm dấu ấn đổi mới của quê hương theo Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Triển khai thực hiện các giải báo chí đã phát động (búa liềm vàng; thông tin đối ngoại, …).

 TG

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất