Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 10/7/2020 14:36'(GMT+7)

Vĩnh Phúc: Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

 Trong 6 tháng đầu năm 2020, các ngành trong khối Khoa giáo và Ban Tuyên giáo các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục sắp xếp mạng lưới và quy mô trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chú trọng góp phần triển khai hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đến nay, số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh là 494/502 trường, đạt 98,4%. Ngành Y tế đã kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác y tế, phòng, chống dịch covid-19, nhằm hạn chế thấp nhất dịch lây lan ra cộng đồng. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc, không có tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng tiếp tục thu hút đông đảo nhân dân tham gia và phát triển mạnh ở các môn: thể dục dưỡng sinh đi bộ, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn…Hoạt động khoa học công nghệ đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã đánh giá, nghiệm thu 50 đề tài khoa học; gia hạn 2 dự án, phối hợp quản lý 8 dự án và thông báo đề xuất đặt hàng 2 dự án thực hiện năm 2021. Các lĩnh vực bảo vệ môi trường, giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm đã gặt hái được nhiều kết quả, tạo việc làm mới cho hơn 9.200 lao, trong đó, đưa 382 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

6 tháng cuối năm, hệ thống tuyên giáo Vĩnh Phúc triển khai 6 nhiệm vụ: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời, tuyên truyền đậm nét các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; hoạt động dịch vụ du lịch hè; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác an sinh xã hội. Các hoạt động tuyên truyền cần gắn với đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hai là, các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ tiếp tục bám sát, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết trên từng lĩnh vực; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở. 

Ba là, thực hiện nghiêm túc Quy chế số 01-QC/PH, ngày 06/5/2016 giữa Ban Tuyên giáo với các sở, ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2016-2020; tham mưu tích cực với cấp uỷ ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực khoa giáo và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác năm 2020 đã đề ra.

Bốn là, tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lĩnh vực khoa giáo; đồng thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải pháp chỉ đạo và phối hợp giải quyết những phát sinh.

Năm là, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy bám sát vào kế hoạch công tác Khoa giáo năm 2020 và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo ở cấp mình. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khoa giáo, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo cơ sở bám sát nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệu quả công tác khoa giáo./.

Nguyễn Thị Duyên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất