Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 8/7/2020 21:28'(GMT+7)

Phát huy truyền thống vẻ vang của công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ Khối, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020.

“Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động nắm bắt kịp thời công tác dư luận xã hội, những vấn đề nổi cộm để dự báo tình hình, để tham mưu tốt, xử lý thật hiệu quả, góp phần tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế, cần phải đổi mới thực sự cẩ về nội dung, phương thức theo hướng chủ động hơn, kịp thời hơn, nhạy bén, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả và cập nhật hơn”- Đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cho biết 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian qua, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức đảng, trong các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và qua đó đến các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người. Việc tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm phong phú, hấp dẫn hơn, nội dung học tập gắn với công việc chuyên môn, từ đó phát huy năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...

Trong  6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành Đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đại hội đảng các cấp, công tác chuẩn bị đại hội, việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng. Việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ Khối. Đảng bộ tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề công tác năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu câu giai đoạn cách mạng mới"...

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức tọa đàm “Công tác Tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới” để đánh giá những thành tựu, đóng góp của Ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua.

20 tham luận tại tọa đàm của các nhà khoa học, quản lý, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối đã tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cập nhật sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong các cơ quan Trung ương và trong toàn Đảng. Các tham luận cũng làm rõ những thành tựu, đóng góp của ngành tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua; vai trò, trách nhiệm của ngành tuyên giáo trong bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở nội dung công các chuyên đề được nghiên cứu, thảo luận, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế đảng bộ mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 16 cá nhân "đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất