Thứ Tư, 22/5/2024

Bắc Cạn đổi mới việc học tập nghị quyết của Đảng

Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh tại huyện Bạch Thông

Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh tại huyện Bạch Thông

Gắn học tập với công việc thực tế

Khắc phục tình trạng học tập, quán triệt nghị quyết thiếu hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Thông ban hành đề án “Nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, giai đoạn 2016 - 2020”, quán triệt tới tất cả 19 đảng bộ và 2.689 đảng viên. Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Lưu cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên. Các đảng bộ trực thuộc triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các chi bộ trực thuộc được học tập trung trong một hội nghị. Sau học tập, tiến hành kiểm tra nhận thức bằng bài thu hoạch, câu hỏi trắc nghiệm.

Khảo sát việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại Chi bộ Văn hóa - Thông tin thuộc Đảng bộ huyện Bạch Thông, chúng tôi thấy có nhiều điểm mới. Trước đây, đồng chí Bí thư chi bộ sau khi nghe quán triệt tại huyện, về quán triệt lại tại chi bộ. Việc quán triệt và học tập các nghị quyết đôi khi được lồng ghép với sinh hoạt chi bộ thường kỳ, thời gian ít, có lúc “làm cho xong”, nội dung quán triệt bị “rơi rụng” nhiều. Bí thư Chi bộ Lộc Văn Kiện cho biết, thực hiện theo đề án của Huyện ủy, tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham gia lớp học tập trung do huyện tổ chức. Báo cáo viên cấp huyện trực tiếp quán triệt, phân tích các vấn đề, bám sát thực tiễn địa phương. Việc tổ chức lớp quán triệt nghị quyết bài bản, khắc phục tình trạng “học qua quýt cho xong”. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, các bài thu hoạch liên hệ thực tiễn sát với tình hình cơ quan, nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2017, tỉnh Bắc Cạn triển khai hình thức học tập thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, tiết kiệm thời gian, kinh phí tổ chức. Không chỉ đảng viên, cán bộ mà toàn thể nhân dân đều có thể học tập nghị quyết, cho nên khi triển khai chương trình, kế hoạch hành động tạo sự thống nhất cao.

Thành phố Bắc Cạn trước đây bộ máy còn cồng kềnh, một số bộ phận hoạt động chồng chéo, thiếu hiệu quả. Qua học tập trực tuyến về Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII, đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân đều được nghe, hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập các đơn vị để tránh lãng phí. Kế hoạch hành động sắp xếp, tinh gọn bộ máy được các tổ chức đảng và đảng viên thảo luận kỹ, sát thực tiễn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị. Phó Trưởng phòng Tư pháp La Thị Lan Hương, nguyên là lãnh đạo Phòng Y tế cho biết, khi giải thể Phòng Y tế, cán bộ của phòng đều yên tâm ủng hộ vì đã nắm rõ chủ trương, kế hoạch của Trung ương và tỉnh.

Khi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nắm rõ tinh thần, nội dung Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII, thành phố triển khai rất thuận lợi việc kiêm nhiệm các chức danh Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, phường… Việc hợp nhất, sáp nhập, giải thể không tạo ra xáo trộn lớn trong tâm tư cán bộ, hiệu quả công việc tăng lên.

Triển khai năm trọng tâm, bốn hình thức

Năm 2017, Tỉnh ủy Bắc Cạn ban hành Đề án “Đổi mới công tác học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022”. Theo đó, tỉnh tập trung thực hiện năm trọng tâm là: Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức quán triệt, học tập; nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Tỉnh ủy coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Yêu cầu việc học tập nghị quyết, chỉ thị và hướng dẫn của Đảng phải nghiêm túc, dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, giải đáp thắc mắc, thống nhất chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Sau học tập, đảng viên phải viết bài thu hoạch. Tỉnh triển khai bốn hình thức học tập là: hình thức truyền thống tại hội trường; hình thức trực tuyến thông qua các điểm cầu mạng viễn thông; hình thức trực tiếp thông qua hệ thống truyền hình, truyền thanh và hình thức tự nghiên cứu. Với bốn hình thức này, kết hợp nghe phổ biến, quán triệt với đối thoại, tránh thông tin một chiều, người nghe phải tập trung học tập, ghi chép, không làm việc riêng, đồng thời dành thời gian thích hợp cho thảo luận, giải đáp thắc mắc, trao đổi thống nhất chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Cách làm này khắc phục tình trạng “trên làm kỹ, dưới làm lướt”, tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia. Báo Bắc Cạn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục: Xây dựng Đảng, Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Tìm hiểu Nghị quyết của Đảng, Học Bác mỗi ngày…, phổ biến rộng rãi tới toàn thể nhân dân.

Tỉnh triển khai nhiều chính sách khuyến khích cán bộ, đảng viên nỗ lực tự học tập, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh tổ chức thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó, dành nhiều câu hỏi về chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương Đảng và của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh quy định, hiệu trưởng các trường phải có bằng trung cấp lý luận chính trị, tăng cường luân chuyển cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện. Bắc Cạn là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiến hành sát hạch cán bộ trong quy hoạch, đồng chí nào không đạt phải tự học tập, nâng cao để bảo đảm “không rớt” quy hoạch. Đối với cán bộ, đảng viên, nếu vắng mặt buổi học tập phải có lý do chính đáng, sau đó học lại. Người nào vắng mặt không có lý do sẽ xem xét khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm. Để tăng tính hấp dẫn, thuyết phục người nghe, tỉnh kiện toàn đội ngũ báo cáo viên tinh gọn, chất lượng, khắc phục tình trạng nghe - đọc một chiều.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Cạn Ma Từ Đông Điền cho biết, sau một năm triển khai, tỷ lệ người tham gia cũng như ý thức học tập tăng lên, có những ngày học tập nghị quyết trực tuyến thu hút hơn 1.000 cán bộ, đảng viên. Có những buổi học, cán bộ, đảng viên, nhân dân vùng sâu, vùng xa được nghe trực tiếp báo cáo viên Trung ương truyền đạt, đó là điều trước đây ít thấy. Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức học tập nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phê bình, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng trong việc tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tỉnh Bắc Cạn phấn đấu đến năm 2022, tổ chức hình thức trực tuyến đến tất cả các xã, phường, thị trấn, thu hút 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng. Tất cả tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn. Các đồng chí bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết và 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Với cách làm đó, Tỉnh ủy Bắc Cạn đang đưa việc học tập nghị quyết trở thành nền nếp và gắn việc học tập với việc tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả cao hơn.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất