Thứ Sáu, 21/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 15/9/2018 20:57'(GMT+7)

Kiến nghị Vĩnh Long thu hồi nhiều quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức sai quy định

Có 69 công chức khi được bổ nhiệm còn thiếu một hoặc một số các tiêu chuẩn chức danh như: Trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ. 

*Phát hiện nhiều sai phạm

Kết luận thanh tra cho thấy có một trường hợp điều động từ cấp xã về cấp tỉnh (sở) làm việc nhưng trong hồ sơ không có tài liệu thể hiện quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp tỉnh và 1 trường hợp là nhân viên hợp đồng nhưng được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch công chức không qua thi tuyển hoặc xét tuyển là không đúng quy định. Một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ của nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định. Có 9 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 5 năm không phù hợp với thời điểm nghỉ hưu của công chức. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số lượng phó giám đốc vượt quá quy định một người.

UBND tỉnh áp dụng Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của HĐND tỉnh để tuyển dụng vào công chức đối với một số trường hợp có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài không phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, đến 30/4/2018, đã tinh giản được 79 công chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, năm 2016, 2017, UBND tỉnh không lập kế hoạch biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ theo quy định; giao một số biên chế sự nghiệp cho các sở, ngành để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Đến cuối tháng 4/2018, các cơ quan, tổ chức hành chính còn sử dụng 198 biên chế sự nghiệp và 1 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Đến thời điểm thanh tra, 7 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 34 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính.

Năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017, qua đó tuyển dụng được 5 công chức loại C (ngạch chuyên viên) làm việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên. Về cơ bản, kỳ thi tuyển công chức năm 2017 được UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyển, Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức là không đúng thẩm quyền; thông báo không nêu hình thức và nội dung, thời gian và địa điểm thi; thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng, chuyên ngành tuyển dụng không được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; thời gian nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức không đủ tối thiểu 30 ngày; thời gian thi môn trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học không đảm bảo quy định…

Cũng theo kết luận thanh tra, việc tiếp nhận 63 công chức không qua thi được UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo thẩm quyền, nhưng quá trình thực hiện còn hạn chế, tồn tại như: 3 trường hợp được xét tuyển từ viên chức thành công chức nhưng trong hồ sơ không có quyết định tuyển dụng vào viên chức; một trường hợp không đáp ứng về thời gian công tác 60 tháng trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; Hội đồng kiểm tra sát hạch không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hình thức và nội dung sát hạch; biên bản của Hội đồng kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được xem xét tuyển dụng theo quy định, nhiều hồ sơ xét tuyển thiếu thành phần hồ sơ như chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ.

Trong 25 trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, có một trường hợp là Phó Chủ tịch xã đến thời điểm xét chuyển thành công chức có thời gian giữ chức vụ không đủ 60 tháng và một trường hợp quyết định tuyển dụng công chức cấp xã không có căn cứ tuyển dụng; một số hồ sơ còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước.

Năm 2006, tỉnh Vĩnh Long xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo 100 ứng viên có trình độ chuyên môn sau đại học ở nước ngoài được đào tạo theo ngân sách của tỉnh. Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc tiếp tục đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài của tỉnh đến năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định phân công 6 trường hợp thuộc Đề án về làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhưng không thực hiện việc tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua kiểm tra việc tuyển dụng viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư (năm 2016), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND thị xã Bình Minh (năm 2016, 2017) và của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính (năm 2017) cho thấy nhiều vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển dụng viên chức vào làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính. Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tuyển dụng khi Sở Nội vụ chưa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng. 

Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2016, Sở Công Thương trong các năm 2016, 2017 thông báo tuyển dụng không công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, không lập danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc. Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở trực thuộc Sở Xây dựng ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng không đúng thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải cộng điểm ưu tiên đối với một số trường hợp không đúng quy định; không có tờ trình đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả trúng tuyển. Sở Giao thông vận tải thực hiện việc xét tuyển đặc cách đối với 2 trường hợp có trình độ chuyên ngành không phù hợp theo kế hoạch xét tuyển.

*Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức. Chấm dứt việc giao và sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sắp xếp, điều chuyển số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với 34 trường hợp và bố trí công việc phù hợp đối với 1 trường hợp lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh thu hồi 4 quyết định xét tuyển viên chức thành công chức, 2 quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; thu hồi 6 quyết định phân công thuộc Đề án Vĩnh Long 100 vào làm việc tại cơ quan, tổ chức hành chính. Đồng thời, thu hồi quyết định điều động và quyết định bổ nhiệm đối với 1 trường hợp do không thực hiện quy trình xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; thu hồi quyết định tuyển dụng và quyết định bổ nhiệm đối với 1 trường hợp do quyết định tuyển dụng công chức không đúng quy định.

Tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay, lập kế hoạch cử các công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết luận thanh tra ban hành. Quá thời hạn trên, nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm. Cùng với đó, thu hồi các quyết định về công tác cán bộ đối với những trường hợp không có khả năng khắc phục; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh hiện giữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Vĩnh Long sắp xếp lại số lượng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù họp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh; khắc phục kịp thời./.

Chu Thanh Vân/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất