Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Sáu, 7/5/2021 14:10'(GMT+7)

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025  tại điểm cầuTrung tâm hội nghị tỉnh. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại điểm cầuTrung tâm hội nghị tỉnh. Ảnh: BGP/Dương Thủy

KẾT QUẢ CỤ THỂ, SÁT THỰC

Triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 27/11/2020 về công tác này theo hình thức trực tuyến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 67-CV/BTGTU ngày 30/12/2020 về việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng dẫn cụ thể việc khai thác tài liệu học tập nghị quyết; hướng dẫn viết bài thu hoạch; thành lập Tổ giám sát việc học tập nghị quyết, phân công thành viên Tổ giám sát đến dự tại các điểm cầu nắm tình hình học tập, quán triệt ở các huyện, thành phố và cơ sở.

Biên soạn và cung cấp sổ tay hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiện Đại hội XIX của tỉnh bằng bản điện tử để phục vụ đại biểu khai thác, nghiên cứu.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 100% các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp mình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Trong đó, 100% các huyện ủy, thành ủy cử cán bộ đến dự, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại cơ sở; thành lập tổ chấm bài thu hoạch cho các đại biểu thuộc huyện quản lý theo quy định.

Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức được triển khai ở cả ba cấp (tỉnh, huyện và cơ sở) với tổng số 236 điểm cầu. Tổng số đại biểu được triệu tập ở cả ba cấp là 64.809 đại biểu, số đại biểu tham dự là 62.221 đại biểu, đạt tỷ lệ 96%.

Các báo cáo viên tại Hội nghị là các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 – 2025; Nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành biên tập, sao lưu toàn bộ nội dung học Nghị quyết trực tuyến gửi 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh; 6 đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tài liệu để các đơn vị tổ chức học tập cho các đối tượng còn lại. Sau hội nghị trực tuyến, các địa phương, đơn vị tổ chức 230 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không tham dự Hội nghị trực tuyến, với tổng số 8.540 đại biểu tham dự.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tổ chức chấm bài thu hoạch học tập nghị quyết nghiêm túc. Nhiều bài thu hoạch được đảng viên đầu tư nghiên cứu tâm huyết, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp hữu hiệu đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các địa phương, đơn vị và cơ sở tổ chức hội nghị trực tiếp đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về nội dung, thời gian, tài liệu và tổ chức viết bài thu hoạch theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận việc học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó, yêu cầu khắc phục những hạn chế trong tổ chức học tập nghị quyết và tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cấp, các ngành để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết.

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Qua tổng kết, đánh giá việc học tập Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến ở Bắc Giang, cho thấy một số hạn chế cần tập trung khắc phục để tổ chức tốt hơn các hội nghị trực tuyến tiếp theo, đó là:

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến do điểm cầu hạn chế, nên số lượng đại biểu tham dự chưa được đầy đủ, mới chiếm 63,9% trong tổng số 97.319 đối tượng cán bộ, đảng viên thuộc diện tham gia học tập; cấp ủy cấp huyện và cơ sở phải tổ chức thêm nhiều hội nghị quán triệt trực tiếp đến các đối tượng chưa được dự hội nghị trực tuyến.

Trong quá trình quán triệt, học tập nghị quyết báo cáo viên chưa dành thời gian để thảo luận, trao đổi với đại biểu để làm rõ hơn các nội dung nghị quyết, cũng như những thắc mắc cần giải đáp.

Chất lượng đường truyền một số điểm cầu ở cấp cơ sở chưa tốt, hình ảnh có lúc còn chưa rõ nét, gián đoạn; một số điểm cầu quản lý đại biểu chưa nghiêm túc, đại biểu vắng nhiều vào thời gian đầu giờ và giữa giờ học tập, còn hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong học tập. Hầu hết đại biểu dự học tập nghị quyết ít ghi chép vào sổ và nhiều đảng viên dự học nghị quyết đều không mang theo sổ ghi chép.

Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao chất lượng các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, kết hợp hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu với truyền hình trực tiếp, giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng trực tiếp hội nghị trực tuyến, thiết lập xem trực tuyến qua internet trên trang Truyền hình Bắc Giang  http://www.bacgiangtv.vn để đảng viên, cán bộ, nhân dân toàn tỉnh theo dõi.

Thông báo và hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức cho các đối tượng thuộc diện quán triệt, học tập nghị quyết xem truyền hình trực tiếp tại nơi công tác làm việc hoặc nơi cư trú trên các phương tiện như ti vi, máy tính, bảo đảm toàn tỉnh chỉ tổ chức 1 hội nghị học tập nghị quyết duy nhất trong 1-2 ngày là hoàn thành việc quán triệt, học tập nghị quyết cho các đối tượng; các huyện, thành ủy và cơ sở không phải tổ chức thêm các hội nghị khác để quán triệt cho các đối tượng không tham dự các điểm cầu trực tuyến, rút ngắn thời gian và giảm chi phí trong tổ chức học tập nghị quyết của toàn tỉnh.

Hai là, chuẩn bị có chất lượng các nội dung triển khai học tập nghị quyết trực tuyến; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho báo cáo viên truyền đạt nghị quyết là lãnh đạo chủ chốt, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Trong quán triệt nghị quyết, báo cáo viên cần dành thời gian để thảo luận, trao đổi, giải đáp làm rõ các nội dung với đại biểu, tránh hình thức truyền đạt một chiều. Cung cấp tài liệu học tập nghị quyết bằng tệp điện tử, bảo đảm các đối tượng thuộc diện tham dự học nghị quyết có đầy đủ tài liệu và hướng dẫn các đại biểu tham dự viết bài thu hoạch, để các đại biểu có điều kiện tiếp cận và thời gian nghiên cứu tài liệu trước khi học tập trực tuyến. Phân công đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết trước khi tổ chức hội nghị trực tuyến, để phát huy trí tuệ tập thể của các đại biểu tham gia học tập, đóng góp ý kiến, hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Ba là, đổi mới việc viết bài thu hoạch của các đại biểu theo hướng không phải nêu lại những nội dung của nghị quyết, cần đề xuất, kiến nghị các nội dung triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất có chất lượng và khả thi để gửi đơn vị tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; đồng thời gửi các cấp, các ngành, địa phương liên quan cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện nghị quyết tại sở, ban, ngành, địa phương mình.

Bốn là, nêu cao trách nhiệm của bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trong tổ chức các hội nghị học tập nghị quyết qua truyền hình trực tiếp; chỉ đạo chuẩn bị tốt các khâu tổ chức hội nghị; kết thúc hội nghị nghiên cứu, quán triệt, đồng chí bí thư chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm nêu tóm lược các nội dung cốt lõi của nghị quyết cho đảng viên; giải đáp những nội dung nghị quyết mà đảng viên chưa rõ; đồng thời, tiến hành thảo luận và hướng dẫn viết thu hoạch; tổ chức chấm bài thu hoạch của đảng viên và tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đại biểu tham dự học tập nghị quyết, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cử cán bộ, đảng viên tham dự học tập nghị quyết để quản lý, theo dõi, nhắc nhở đảng viên tham dự.

Năm là, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng đường truyền và trang thiết bị hiện đại tại các điểm cầu; nghiên cứu xây dựng ứng dụng “phòng họp trực tuyến” trên nền tảng internet tốc độ cao và 5G, để các đảng viên có thể đăng ký và tham gia “phòng họp trực tuyến” thông qua máy tính cá nhân hoặc các thiết bị cầm tay thông minh, góp phần giảm chi phí đầu tư các điểm cầu về hội trường, các trang thiết bị truyền dẫn…

Th.S Nguyễn Thị Hương

Th.S Nguyễn Thị Vân

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất