Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 28/2/2023 8:2'(GMT+7)

Bắc Ninh: Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 2

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 2/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe Trung tá Đào Xuân Đạt, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đảng bộ Công an tỉnh thông tin chuyên đề “Công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Đáp thông tin chuyên đề “Công tác quản lý lễ hội đầu xuân Quý Mão và kết quả Festival về miền Quan họ 2023”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, cùng với nội dung 2 chuyên đề tại Hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhưng nội dung trọng tâm:

Tuyên truyền quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; Chương trình hành động và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII của các địa phương, đơn vị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII)...

Tuyên truyền kịp thời các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; các bệnh truyền nhiễm khác; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 3/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023); kết quả Hội thảo cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”; các hoạt động và thành công của Festival “Về miền Quan họ-2023”; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa; việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; quản lý thị trường; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy...

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; quan điểm của Đảng, Nhà nước về một số vấn đề quốc tế; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Tuyên truyền phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm môi trường tư tưởng xã hội ổn định.../.

NGUYỄN THỊ HÀ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất