Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 18/6/2024 17:43'(GMT+7)

Bắc Ninh: Quán triệt nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 9 đến cán bộ, đảng viên, nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII). Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh Phùng Đức Chiến quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị quy định về thí điểm giao quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Theo đó, Quy định số 144-QĐ/TW gồm 6 điều, 21 điểm, nêu cụ thể các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Đây là chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người có giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình;…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội Việt Nam thông tin Chuyên đề “Kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam và một số vấn đề đặt ra cho Bắc Ninh”. Trong đó, đề cập bối cảnh, tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam thời gian qua; thời đại kinh tế mới và yêu cầu, năng lực, phương thức hành động mới, đột phá đặt ra cho Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh...

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 9 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cần tập trung nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII) và các Quy định mới của Bộ Chính trị. Qua đó nhằm phát huy tinh thần, truyền thống, ý chí, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất