Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 9/8/2021 9:34'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương: Quyết liệt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19

ĐỐI VỚI BAN TUYÊN GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 Đối với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, làm lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 21/7/2021; Công điện hỏa tốc số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên, liên tục chỉ đạo, thông tin cập nhật các chủ trương, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế... về phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ hai, phát huy khí thế và niềm tin nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021), ban tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo cần đề cao trách nhiệm chính trị, nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc triển khai, giải quyết các vấn đề cấp bách và lâu dài liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trong tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, hành động của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; bảo đảm thông tin, tuyên truyền thống nhất, xuyên suốt, phù hợp, kịp thời, rõ ràng, nhanh chóng, chính xác.

Thứ ba, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, cập nhật, bổ sung để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn thông tin theo từng giai đoạn, thời điểm, đợt dịch với yêu cầu, nội dung thật cụ thể, chi tiết, hướng tới từng đối tượng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là đối tượng bị ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, các đối tượng yếu thế; vận dụng, quán triệt triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, để xử lý kịp thời, nhạy bén với các vấn đề, sự kiện xuất hiện ở địa phương, đơn vị; triển khai Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 21/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến, dư luận xã hội nhằm dự báo và xử lý những điểm “nóng”, “có vấn đề” phát sinh có thể xuất hiện, tác động tới tâm trạng xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động đối với các tình huống xấu, bất ngờ phát sinh. Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái; rà soát, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin trên mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi phát tán tin đồn thất thiệt, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thực hiện, duy trì tốt công tác báo cáo về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nói chung, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 tại địa phương về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời có sự chỉ đạo, định hướng và xử lý các vấn đề khi xuất hiện tình hình phức tạp, tùy vào tình hình thực tế để triển khai tốt công tác tuyên giáo năm 2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu lãnh đạo Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

ĐỐI VỚI CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG, LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CHỦ QUAN BÁO CHÍ, LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về công tác phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác định  hướng hoạt động truyền thông, công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Về yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc, kịp thời chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cập nhật toàn diện, chính xác, rõ ràng thông tin về tình hình dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm kỷ luật thông tin theo đúng chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Có sự phân công nhiệm vụ, sự “phân vai” và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, dẫn dắt thông tin ở các cấp độ phù hợp với từng tình huống, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tôn chỉ, mục đích.

Về nội dung tuyên truyền, thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh, trong đó nhấn mạnh 3 mục tiêu: (i) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường; (ii) Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh: (iii) Tập trung hỗ trợ các tỉnh có tâm dịch, trong đó, đặc biệt lưu ý đến mục tiêu  ngăn chặn dịch lây lan vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện.

Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền và hướng dẫn người dân về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng các ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch như Bluezone, Khai báo y tế...

Trong tuyên truyền, tăng cường các thông tin tích cực, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, lá lành đùm lá rách, tiếp thêm niềm tin về sự tử tế, về tinh thần đoàn kết của dân tộc, hướng con người tới những điều tốt đẹp; có nhận định khách quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, làm nổi bật nỗ lực điều hành về kinh tế, xã hội của Chính phủ.

Tuyên truyền những nỗ lực của Chính phủ trong việc tiếp cận các nguồn cung vaccine, nỗ lực trong “ngoại giao vaccine”, chủ trương phân bổ vaccine; huy động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, đồng hành cùng Chính phủ trong phòng, chống dịch.

Các cơ quan báo chí, căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các tuyến tin bài chuyên sâu, phù hợp với định hướng chỉ đạo thông tin. 

ĐẨY MẠNH SÁNG TÁC, TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Hiện nay, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều tỉnh, thành  phố trên cả nước phải thực hiện giãn cách, nhiều khu vực dân cư bị cách ly, phong toả…

Để tiếp tục chung sức, đồng lòng với cả nước phòng, chống dịch bệnh, góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và địa phương vận động các văn nghệ sĩ đẩy mạnh hơn nữa việc sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật góp phần tuyên truyền, cổ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam nhất là trong việc thực hiện 5K và tiêm vaccine.

Trên cơ sở chương trình công tác năm, bằng nguồn lực và phương tiện hiện có, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các đơn vị bám sát chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và các cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để tăng cường đầu tư, tài trợ và vận động sáng tác, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, góp phần tạo niềm tin, tinh thần đoàn kết trong toàn dân cùng Chính phủ quyết tâm chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh.

Thu Hằng
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất